Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Luật viễn thông 2023: Xây dựng hành lang pháp lý vững mạnh phù hợp với xu thế chuyển đổi số

Luật Viễn thông 2023 quy định về hoạt động viễn thông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông; quản lý nhà nước về viễn thông. Luật Viễn thông 2023 đã được Quốc hội khóa XV thông qua vào kỳ họp thứ 6 ngày 24/11/2023 và có hiệu lực thi hành từ 01/07/2024.

ĐỌC THÊM
Từ 1/10, đèn chiếu sáng phía trước xe cơ giới sẽ được áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật mới

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

ĐỌC THÊM
Triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15

Ngày 02/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 274/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

ĐỌC THÊM
Danh mục quy định về 9 loại hàng nguy hiểm

Hàng hóa nguy hiểm là hàng có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường bộ hoặc đường thủy nội địa có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn, an ninh quốc gia.

ĐỌC THÊM
10 điểm mới của Luật Căn cước

Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024 với 10 điểm mới. Trong đó có những điểm mới đáng chú ý như: Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 01/01/2025; Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi; Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch…

ĐỌC THÊM
Điều kiện đối với phương tiện cơ giới nước ngoài đưa vào lưu thông tại Việt Nam qua hình thức du lịch

Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2024/NĐ-CP quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

ĐỌC THÊM
Trình tự thực hiện thủ tục thi tuyển viên chức

Ngày 12/3/2024, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 168/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

ĐỌC THÊM
Từ 1/5/2024, thực hiện quy định mới tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp huyện

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 6/3/2024 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cấp huyện

ĐỌC THÊM
Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 5/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Theo đó, Thủ tướng phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng.

ĐỌC THÊM
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa