DANH MỤC

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch “Chuyển đổi số Ngành tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

File đính kèm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QĐ 983/QĐ-BTP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp