DANH MỤC

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Ngày 30/8/2019, thực hiện Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức 02 Lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng tại phía Bắc (ở Hà Nội) và tại phía Nam (ở Đà Nẵng).
Chi tiết xem tại file đính kèm./.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp