DANH MỤC

Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố

Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố
Ngày 8/10/2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4253/BTP-VP về việc trả lời kiển nghị của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sở Tư pháp đăng toàn bộ nội dung Công văn số 4253/BTP-VP để cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện

Công văn số 4253/BTP-VP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp