DANH MỤC

Bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 61/KH-STP ngày 22/2/2022 của Sở Tư pháp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 13/12/2022, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 cho hơn 300 đại biểu là cán bộ, công chức thuộc Văn phòng, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Các phòng chuyên môn của Sở, ban, ngành cấp tỉnh và đại diện lãnh đạo Phòng tư pháp, Văn phòng, Tài chính kế hoạch của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Mạnh Hiếu – Trưởng phòng Kiểm tra văn bản khối kinh tế – Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp truyền đạt nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, tập trung vào các nội dung như: thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, của HĐND, UBND cấp huyện; quy trình soạn thảo và ban hành Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND các cấp; về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;…

Các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, có những đề xuất cụ thể trong thực hiện công tác này. Đặc biệt, các đại biểu đã được báo cáo viên trao đổi làm rõ nội dung về thẩm quyền ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Lớp tập huấn giúp các đại biểu nắm vững được những nội dung cơ bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Vũ Bình

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp