DANH MỤC

Công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

1. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG NGUYÊN
– Địa chỉ trụ sở: Lô số 177 MBQH 89XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
– Số Giấy đăng ký hoạt động: 09/TP-ĐKHĐ, ngày cấp: 06/12/2018 của Sở Tư pháp Thanh Hóa.
– Đấu giá viên, Giám đốc Công ty: Lê Thị Hiền Lương, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1151/TP/ĐG-CCHN, ngày cấp: 03/6/2015.
2. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO TÍN
– Địa chỉ trụ sở: Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
– Số Giấy đăng ký hoạt động: 18/TP-ĐKHĐ, ngày cấp: 10/12/2018 của Sở Tư pháp Thanh Hóa.
– Đấu giá viên, Giám đốc Công ty: Mai Hải Hường, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1379/TP/ĐG-CCHN, ngày cấp: 12/7/2016.
3. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HƯNG THỊNH
– Địa chỉ trụ sở: Lô MG1-12A khu VinCom, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
– Số Giấy đăng ký hoạt động: 19/TP-ĐKHĐ, ngày cấp: 06/12/2018 của Sở Tư pháp Thanh Hóa.
– Đấu giá viên, Giám đốc Công ty Quản Thị Hằng, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1380/TP/ĐG/CCHN  ngày cấp: 12/7/2016.
4. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG ANH
– Địa chỉ trụ sở: 141 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
– Số Giấy đăng ký hoạt động: 21/TP-ĐKHĐ, ngày cấp: 25/4/2019 của Sở Tư pháp Thanh Hóa.
– Đấu giá viên, Giám đốc Công ty Hoàng Anh Trung, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 880/TP/ĐG-CCHN, ngày cấp: 05/3/2014;
Đấu giá viên hợp danh Hoàng Anh Thọ, Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 62/TP/ĐG-CCHN, ngày cấp: 02/3/2011.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp