DANH MỤC

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Ngày 25/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện khẩn số 16/CĐ-UBND về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp