DANH MỤC

Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung Công điện như sau:

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước, nhiều ổ dịch mới xuất hiện, số ca mắc mới tăng nhanh hàng ngày và đã xâm nhập vào một số địa phương trong tỉnh. Trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện một số ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng, nhưng đã nhanh chóng được kiểm soát, không để lây lan ra diện rộng.

Mặc dù vậy, nguy cơ dịch tiếp tục xâm nhập và lây lan trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, trong đó có các cơ quan, đơn vị, công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp… (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị), nhất là các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp có đông người lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất, tác động tiêu cực, trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 là rất lớn và hiện hữu.

Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả một số nội dung sau:

1. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn thể nhân dân, tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại Công điện khẩn số 13/CĐ-UBND ngày 20/5/2021; Thông báo số 141/TB-UBND ngày 21/5/2021; Công văn số 1971/CV-BCĐ ngày 23/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh đã có ca bệnh trong cộng đồng tại địa phương. Thực hiện chặt chẽ, quyết liệt, triệt để và linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân, đến hoạt hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội.

Riêng đối với việc giám sát, quản lý người trong tỉnh đi đến các tỉnh, thành phố và người từ các tỉnh, thành phố khác trở về Thanh Hóa, yêu cầu tổ chức thực hiện như sau:

2.2. Tất cả những người có liên quan đến các ổ dịch, địa điểm, mốc dịch tễ theo thông báo của Bộ Y tế phải được cách ly tập trung tối thiểu 21 ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định.

2.3. Tất cả những người đến, trở về từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh (kể cả không liên quan đến các ổ dịch) phải thực hiện cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày dưới sự kiểm soát, giám sát của Tổ giám sát cộng đồng và được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ định của cơ quan y tế.

2.4. Khuyến cáo và đề nghị tất cả những người đến và trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố khác (kể cả không liên quan tới các ổ dịch) phải thực hiện ngay việc khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian tối thiểu 02 ngày, kể từ ngày trở về địa phương; tự rà soát lịch trình đi lại, sinh hoạt của mình, nếu có liên quan đến các thời điểm, mốc dịch tễ, phương tiện di chuyển… theo thông báo của Bộ Y tế, phải liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương, khai báo y tế bổ sung để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

2.5. Đối với những người đi lại, công tác, làm việc, khám chữa bệnh, học tập, thăm thân… đến các tỉnh, thành phố có dịch khác, yêu cầu: khi đi phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú; người đi phải có kế hoạch, lịch trình, thời gian công tác, làm việc, điểm đi, đến cụ thể; thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, thực hiện khai báo y tế tại các điểm đi, đến và ngay sau khi trở về cơ quan, đơn vị, địa phương. Nếu không đi đến các điểm, mốc dịch tễ theo thông báo của Bộ Y tế thì có thể không cần áp dụng biện pháp cách ly, nhưng phải tự theo dõi sức khỏe và thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất khi có các biểu hiện của bệnh đường hô hấp như: ho, sốt, tức ngực, khó thở…

2.6. Những người tham gia các hoạt động vận tải hàng hóa đến và đi từ các điểm, vùng đang phong tỏa, cách ly y tế, phải có kế hoạch được Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phê duyệt; đồng thời, phải thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, đảm bảo an toàn theo quy định.

2.7. Đối với cán bộ y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch có trang bị các trang thiết bị phòng hộ theo quy định thì không phải thực hiện các biện pháp cách ly (trừ các trường hợp đặc biệt theo chỉ định của cơ quan y tế).

2.8. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch nêu trên trong cơ quan, đơn vị, phạm vi quản lý.

3. Yêu cầu các chốt kiểm dịch kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh, đảm bảo tất cả các phương tiện thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải; kịp thời phát hiện các đối tượng, yếu tố nguy cơ và thông báo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tuyệt đối không được cản trở, ảnh hưởng tiêu cực đến việc giao thương, đi lại bình thường của người dân.

Yêu cầu các phương tiện vận tải hành khách phải cam kết và thực hiện nghiêm túc việc không dừng đỗ, đón, trả hành khách tại các khu vực phong tỏa, cách ly y tế (trừ các trường hợp đặc biệt theo kế hoạch của Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh).

Giao Sở Giao thông Vận tải cử đầu mối phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để cung cấp kịp thời các thông tin về các phương tiện vận tải hành khách ra vào tỉnh phục vụ điều tra truy vết nhanh các đối tượng có nguy cơ.

4. Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị (bao gồm cả các công ty, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, sân bay, bến xe, nhà ga…) phải có kế hoạch, phương án phòng, chống dịch khả thi, thường xuyên cập nhật phù hợp với diễn biến tình hình dịch; chủ động đảm bảo các điều kiện về nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị… cần thiết cho công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

– Tổ chức tự đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp… phải thường xuyên tự đánh giá mức độ an toàn theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; thường xuyên và định kỳ (tối thiểu hàng tuần) rà soát, khắc phục các tiêu chí chưa đạt, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19 theo quy định.

– Bố trí đủ các điều kiện và chủ động phối hợp với Trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên, làm xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho người lao động, nhất là các nhóm có nguy cơ cao tại cơ quan, đơn vị.

– Thành lập các Tổ tự quản Covid-19 của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện các biện pháp phát hiện, hạn chế nguy cơ lây nhiễm và phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị; đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn…) thực hiện khai báo y tế bắt buộc hàng ngày trước khi đến và rời nơi làm việc (khuyến khích khai báo bằng hình thức quyét mã QR-Code). Xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực.

– Tất cả các cơ quan, đơn vị phải nắm vững danh sách và thường xuyên cập nhật số điện thoại, nơi cư trú của từng người lao động trong đơn vị để phối hợp với các địa phương trong việc truy vết, cách ly khi có dịch xảy ra.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở dịch vụ ăn uống, các điểm dừng, nghỉ các phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn, phải thực hiện nghiêm các biện pháp rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn giữa các khách hàng, không phục vụ từ 02 lượt xe trở lên tại cùng một thời điểm. Các cơ sở dịch vụ phải lưu giữ danh sách, biển số xe, ngày, giờ dừng nghỉ, điện thoại liên lạc của phương tiện đã dừng, nghỉ và lưu trữ tối thiểu 21 ngày để phục vụ điều tra, truy vết các đối tượng có nguy cơ khi cần thiết.

6. Giao Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì phối hợp với các sở: Y tế, Công thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại tất cả các khu công nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp… trên địa bàn tỉnh; nhất là việc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tạm đình chỉ các cơ sở không đảm bảo an toàn, không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống hoặc không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

7. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nêu trên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại Công điện này./.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp