DANH MỤC

Công đoàn Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022

Công đoàn Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 17/5/2017, Công đoàn Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Đình Sơn – Bí thư Đảng uỷ Sở Tư pháp, Giám đốc Sở; đồng chí Lê Khắc Bình, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đại diện Hội Cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2012 – 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 – 2022; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017. Trên cơ sở đó, các đoàn viên đã sôi nổi thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo và đề xuất nhiều giải pháp có ý nghĩa thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động công tác công đoàn nhiệm kỳ tới.
Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp, Ban thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh, cũng như sự nỗ lực, sáng tạo của các đoàn viên Công đoàn, hoạt động của Công đoàn đạt được những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định sự vươn lên, góp phần cùng Đảng ủy, tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao từ nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn đến nhiệm vụ đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và hoạt động xã hội của Công đoàn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, lao động, vận động nữ công chức, viên chức, lao động…
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy Sở – Giám đốc Sở và đồng chí Lê Khắc Bình, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của Công đoàn đã đạt được và ghi nhận những khó khăn, hạn chế đã trình bày trong văn kiện Đại hội. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Công đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động; nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên…
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 09 đồng chí; đồng thời bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh gồm 03 đồng chí. Thay mặt BCH nhiệm kỳ 2017-2019, đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở đã cảm ơn sự tín nhiệm của các đoàn viên trong Công đoàn, cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy Sở, lãnh đạo Sở và Ban thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh; đồng thời cũng khẳng định BCH nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, cố gắng thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng Công đoàn Sở Tư pháp Thanh Hóa vững mạnh, xây dựng cơ quan ngày càng phát triển./.

Nguyễn Oanh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp