DANH MỤC

Công văn yêu cầu báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Công văn yêu cầu báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Để chuẩn bị báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, ngày 14/4/2015, Sở Tư pháp đã có Công văn số 559/STP-VP yêu cầu Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2015.

Theo đó, nội dung báo cáo cần đánh giá toàn diện các mặt công tác thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị; những kết quả công việc đã hoàn thành và so sánh với kết quả 6 tháng đầu năm 2014 (kèm theo số liệu, dẫn chứng cụ thể); những cách làm mới, hiệu quả so với năm 2014; những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong công tác tư pháp ở cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, bất cập; đề xuất, kiến nghị đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Tư pháp; đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2015.
Báo cáo của Phòng Tư pháp phải gửi kèm theo 10 biểu mẫu thống kê (của cả cấp huyện và cấp xã) quy định tại Thông tư 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp. Thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01/01/2015 đến 30/4/2015, dự ước số liệu đến 30/6/2015.
Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Tư pháp bằng hình thức văn bản và bản điện tử (theo địa chỉ hộp thư: stp@thanhhoa.gov.vn hoặc stpthanhhoa@moj.gov.vn) trước ngày 20/5/2015.
Để hỗ trợ các đơn vị trong việc lập báo cáo thống kê về công tác tư pháp theo quy định tại Thông tư 20/2013/TT-BTP được nhanh chóng, kịp thời hơn, giúp nâng cao tính chuẩn xác của số liệu báo cáo và thống nhất trong kê khai biểu mẫu; giúp cho việc tổng hợp và phân tích số liệu dễ dàng hơn, khuyến khích các đơn vị sử dụng hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử và tài liệu hướng dẫn chi tiết được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (stp.thanhhoa.gov.vn, mục biểu mẫu báo cáo).

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp