DANH MỤC

Cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 20/2013/TT-BTP

Cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 20/2013/TT-BTP
Thực hiện Công văn số 628/BTP-KHTC ngày 05/3/2014 của Bộ Tư pháp về việc cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Ngày 11/3/2014, Giám đốc Sở Tư pháp đã có Công văn số 291/STP-VP gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công văn số 292/STP-VP gửi Trưởng phòng Tư pháp. Cụ thể:

1. Nội dung tập huấn

Giới thiệu một số vấn đề chung về lý thuyết thống kê; giới thiệu khái quát về Thông tư số 20/2013/TT-BTP;những điểm mới cơ bản của Thông tư số 20/2013/TT-BTP so với Thông tư số 08/2011/TT-BTP; một số lưu ý về chế độ báo cáo thống kê cơ sở, báo cáo thống kê tổng hợp; hướng dẫn cụ thể về cách thức lập một số biểu mẫu thống kê, về phương pháp thống kê mới.

2. Đối tượng tập huấn

– Sở Tư pháp: 03 đồng chí

– Phòng Tư pháp cử 01 đại diện tham dự lớp tập huấn.

– Thành phố Thanh Hóa, huyện Nga Sơn chọn 01 cán bộ, công chức Tư pháp – Hộ tịch tham dự tập huấn.

3. Thời gian, địa điểm tập huấn

Thời gian từ 08 giờ 30 phút ngày 19/3/2014 đến ngày 21/3/2014.

Địa điểm tập huấn: Khách sạn Tân Bình, địa chỉ: Số 04-05 Lê Văn Hưu, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0523-812.666.

4. Kinh phí

Các đơn vị cử học viên đi tập huấn chịu trách nhiệm về chi phí đi lại, ăn ở của học viên theo quy định.

Sở Tư pháp sẽ thuê xe ô tô, tổ chức đoàn đi tập trung, nếu đơn vị nào có nhu cầu thì đăng ký về Văn phòng Sở (qua đ/c Nguyễn Danh Lơi – ĐT: 0906121956, 0373 851807) trước 10 giờ ngày 14/3/2014. Thời gian đoàn xuất phát tại Sở Tư pháp từ 12 giờ 10′ ngày 18/03/2014.

Đề nghị Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND huyện và cử cán bộ tham gia lớp tập huấn đầy đủ. Sau lớp tập huấn của Bộ, các đơn vị tổ chức tập huấn cho cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp xã triển khai thực hiện đúng quy định

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp