DANH MỤC

Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Chiều ngày 25/4/2017, Hội Cựu chiến binh cơ sở Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Phấn Hùng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Lê Hữu Viên, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp; đồng chí Hoàng Văn Truyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; các tổ chức đoàn thể và toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp.

 

Theo báo cáo tại đại hội, Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp đã khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đạt được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực như: Hội đã tập hợp, động viên hội viên tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn, làm chủ; thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đạt kết quả tích cực. Hội viên luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng và truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt hội viên gương mẫu, đăng ký và cam kết thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy đảng và của Hội cấp trên; duy trì thường xuyên công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Phấn Hùng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Truyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh Sở trong nhiệm kỳ qua . Đồng thời, đề nghị Hội Cựu chiến binh Sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên phối hợp với cơ quan, các tổ chức đoàn thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đại hội đã bầu đồng chí Trịnh Xuân Khánh giữ chức Chủ tịch Hội, đồng chí Đoàn Văn Dương giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp