DANH MỤC

Đại hội lần thứ III Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa

Ngày 27/112021, Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội công chứng viên tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2024. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các hội viên trong tỉnh.

Với sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành Hội, hội viên, Hội công chứng viên tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội công chứng viên lần thứ hai. Theo đó, hoạt động của Hội từng bước ổn định, cơ cấu tổ chức của Hội và hội viên có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Đồng chí: Hoàng Văn Truyền, PGĐ Sở Tư pháp phát biểu tại Đại Hội

Đến hết tháng 10-2021, trên địa bàn toàn tỉnh có 51 tổ chức hành nghề công chứng, bao gồm 49 văn phòng công chứng và 3 phòng công chứng trực thuộc Sở Tư pháp, với 95 hội viên. Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh cơ bản tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền, đáp ứng được nhu cầu của cá nhân, tổ chức tham gia vào các giao dịch dân sự, kinh tế, giảm tải cho nhiều dịch vụ công do nhà nước thực hiện. Qua hoạt động công chứng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời kỳ cải cách mạnh mẽ nền hành chính, tư pháp quốc gia.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao Giấy khen của Sở Tư pháp cho các CCV có thành tích tốt trong nhiệm kỳ

Hội công chứng viên, các phòng, văn phòng công chứng, công chứng viên đã được Nhân dân, cán bộ, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và các cơ quan như: Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại, UBND các cấp, Công an, Thuế, Tài nguyên và Môi trường… đánh giá cao, xem hoạt động công chứng là dịch vụ không thể thiếu bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, kinh tế của mình.

Trong nhiệm kỳ Hội Công chứng tỉnh cũng đã chủ động tổ chức mời giảng viên của Học viện Tư pháp, Cục bổ trợ Tư pháp Bộ Tư pháp, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ cho đội ngũ công chứng viên trên địa bàn tỉnh với những nội dung pháp luật có liên quan thiết thực đến hoạt động công chứng, chứng thực như: các giao dịch dân sự, giao dịch bảo đảm, thế chấp quyền sử dụng đất, thừa kế quyền sử dụng đất…

Ngoài ra, Hội công chứng viên còn chủ động tham gia đóng góp ý vào các dự thảo một số văn bản quy phạm ơháp luật do Cục bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Ban Thường vụ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam chủ trì.

Ban Chấp hành và Hội đồng thi đua – khen thưởng Hội CCV nhiệm kỳ 2021-2024

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hóa nhấn mạnh: Hội công chứng viên tỉnh Thanh Hóa cần phát huy một cách tích cực tính tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp công chứng; là cầu nối giữa công chứng viên với các cơ quan nhà nước, nơi tập hợp, đoàn kết đội ngũ công chứng viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên, giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, Điều lệ hội, thực hiện quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ công chứng viên ngày càng phát triển, tăng về số lượng, chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, nâng cao uy tín và hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hơn. Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Hội công chứng viên tỉnh Thanh Hóa cần phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2019 -2021.

Đại hội Hội công chứng viên nhiệm kỳ 2021-2024 đã bầu Ban Chấp hành gồm 9 ủy viên và bầu Hội đồng khen thưởng – kỷ luật gồm 3 ủy viên.

Phòng BTTP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp