DANH MỤC

Đảng bộ Sở Tư pháp Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Trong hai ngày 27-28/5/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cùng toàn thể Đảng viên của Đảng bộ Sở Tư pháp.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá những mặt làm được, chưa làm được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần kiểm điểm, đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có tư tưởng, năng lực và trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Đại hội Khóa XII

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Lê Hữu Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo chính trị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan và đưa ra các chỉ tiêu cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ.

Trong 5 năm, Đảng ủy Sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của cấp trên, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra. Đảng bộ Sở Tư pháp luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đến nay, Đảng bộ đã kiện toàn tổ chức gồm 09 Chi bộ trực thuộc với 65 đảng viên (61 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị) phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức 120 hội nghị tập huấn pháp luật cho hơn 25.000 người; biên soạn, phát hành hơn 600.000 tờ gấp, tài liệu tuyên truyền pháp luật, 120.000 bản tin tư pháp; thẩm định, đánh giá công nhận 200 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội

Về lĩnh vực hành chính tư pháp, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác hộ tịch ngày càng đi vào nền nếp, tăng cường thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động; 100% các xã, phường thị trấn ứng dụng phần mềm hộ tịch điện tử; việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài được thực hiện kịp thời. Giai đoạn 2015-2020, đã thực hiện kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại 27/27 đơn vị cấp huyện và 80 đơn vị cấp xã, nhập 103.203 hồ sơ vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp hơn 60.000 phiếu lý lịch tư pháp.

Đối với hoạt động bổ trợ tư pháp, Đảng bộ Sở đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này, góp phần tích cực trong công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Toàn tỉnh hiện có 45 tổ chức hành nghề công chứng với 84 công chứng viên; 22 tổ chức hành nghề luật sư, 3 tổ chức thừa phát lại, 28 tổ chức đấu giá tài sản, 2 tổ chức quản lý, thanh lý tài sản, 7 trung tâm tư vấn pháp luật.Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng đi vào chiều sâu, chú trọng vào các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật. Giai đoạn 2015-2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã thực hiện 5.472 vụ việc với hơn 5.000 người được TGPL. Với những kết quả tích cực đã đạt được, năm 2016, Sở Tư pháp vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất; năm 2018, tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp tặng thưởng Cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của ngành.

Đại biểu tham luận tại Đại hội

Chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015- 2020. Với nhiệm vụ mới được giao thêm hàng năm đều tăng, nhưng Đảng ủy Sở đã nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt nhu cầu của người dân, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, củng cố tổ chức đảng… Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí đã đề nghị Đảng ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 cần triển khai và thực hiện các nhóm giải pháp cụ thể như: tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao cho Ngành Tư pháp; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; tăng cường công tác phát triển đảng viên mới; đổi mới trong sinh hoạt của Chi bộ, duy trì lịch sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; nâng cao chất lượng trong sinh hoạt của Cấp ủy… Đồng thời, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa mới sẽ tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để đưa Đảng bộ Sở Tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và luôn đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

       Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội

Đại hội diễn ra với tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

VP

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp