DANH MỤC

Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổng kết công tác Đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổng kết công tác Đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Sáng ngày 20/01/2015, Đảng bộ Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy khối cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Sở và 61 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2014 và nhiệm vụ trọng năm 2015 của Đảng bộ Sở Tư pháp. Trong năm 2014, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ các lĩnh vực công tác của ngành, với nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, Đảng uỷ đã tập trung chỉ đạo các cấp uỷ tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp, với nội dung trọng tâm là chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2014; tăng cường công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, tổ chức các hội nghị triển khai công tác đảng, quán triệt các Nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quyết tâm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó, đã kịp thời lãnh đạo, động viên cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của ngành đều đảm bảo chất lượng theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Công tác tổ chức xây dựng đảng luôn được Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở, các chi bộ quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Năm 2014, Đảng uỷ Sở tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức sinh hoạt, nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung sinh hoạt chi bộ cụ thể, thiết thực liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên, bí thư chi bộ luôn được Đảng bộ quan tâm thực hiện tốt. Năm 2014, Đảng bộ kết nạp 2 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 05 đảng viên; cử 05 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí.

Đã có 6 ý kiến tham gia phát biểu thảo luận tại Hội nghị đóng góp cho nội dung báo cáo và các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Đồng thời cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị và giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2015.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy khối đã đánh giá cao kết quả công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Sở Tư pháp trong năm 2014. Đồng chí khẳng định, với vai trò là cơ quan tham mưu trong công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Sở và toàn ngành Tư pháp đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, ngày càng thể hiện vai trò, vị trí trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nhiều lĩnh vực hoạt động của ngành có chuyển biến tích cực. Trong thời gian tới, Đảng uỷ Sở Tư pháp cần tiếp tục tổ chức tốt việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; làm tốt hơn nữa công tác Dân vận trong tình hình mới của đất nước. Các cấp uỷ đảng tập trung chỉ đạo phòng, đơn vị hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch năm 2015, tổ chức tốt Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Sở Tư pháp; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng sinh hoạt chuyên đề; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng các cấp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Q.Giám đốc Sở Tư pháp đã đánh giá lại những kết quả đạt được của toàn ngành Tư pháp trong năm 2014 và đặc biệt là kết quả của công tác xây dựng đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, hiệu quả làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Đảng bộ trong thời gian qua. Chỉ đạo các chi bộ trong thời gian tới thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng việc tăng cường sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề có chất lượng, hiệu quả; đặc biệt tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức thành công Đại hội các chi bộ và Đảng bộ Sở Tư pháp …góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Tư pháp ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Nhân dịp này, Đảng bộ Sở Tư pháp tặng giấy khen cho 5 chi bộ và 6 đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Nguyễn Oanh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp