DANH MỤC

Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Căn cứ Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành đánh giá, chấm điểm, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 435 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, 124 xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. (Xem danh sách tại đây).

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp