DANH MỤC

Danh sách giải quyết TTHC (01/11-10/11/2020)

TT Mã hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Nội dung hồ sơ
1 000.00.14.H56-200908-0002 Lê Văn Hồng Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
2 000.00.14.H56-200908-1027 BÙI VĂN ĐẠT Xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
3 000.00.14.H56-200909-1044 CAO ĐÌNH TẤN Xã Hoằng Tân, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
4 000.00.14.H56-200916-1007 CAO NGỌC ĐƯƠNG Hoằng Phong, Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
5 000.00.14.H56-200929-1008 NGUYỄN VIẾT KHOA Quảng Giao, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
6 000.00.14.H56-200929-1064 VÕ VIẾT MINH Xã Long Anh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
7 000.00.14.H56-200929-1084 NGUYỄN VĂN KHÁNH Xã Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
8 000.00.14.H56-201007-1006 LÊ NGỌC DƯƠNG Quảng Chính, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
9 000.00.14.H56-201007-1053 LÊ VĂN PHỚI Xã Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
10 000.00.14.H56-201012-1090 NGUYỄN TRỌNG ÚY Cầu Lộc, Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
11 000.00.14.H56-201015-0001 Lê Minh Hiếu Xã Xuân Bái, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
12 000.00.14.H56-201015-0003 Lê Văn Tâm Xã Thọ Dân, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
13 000.00.14.H56-201015-0005 Lê Hồng Phúc Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
14 000.00.14.H56-201015-0006 Lê Thị Thanh Hiền Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
15 000.00.14.H56-201015-1002 LƯƠNG VĂN KIÊN Thị trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
16 000.00.14.H56-201015-0010 Nguyễn Khắc Hà Xã Quảng Phúc, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
17 000.00.14.H56-201015-1004 TRỊNH VĂN HUY Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
18 000.00.14.H56-201015-1006 LÒ THỊ HÒA Xã Na Mèo, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
19 000.00.14.H56-201015-1008 TRẦN VĂN HIẾU Phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
20 000.00.14.H56-201015-1016 NGUYỄN TIẾN ANH Xã Đồng Thắng, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
21 000.00.14.H56-201015-0014 Vũ Hữu Huy Xã Thọ Nguyên, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
22 000.00.14.H56-201016-1001 LÊ THỊ HÀ Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
23 000.00.14.H56-201016-1002 KIỀU VĂN DŨNG Xã Tiến Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
24 000.00.14.H56-201016-1003 LÊ THỊ THANH NGA Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
25 000.00.14.H56-201015-1058 Bùi Thị Phương Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Thị Trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
26 000.00.14.H56-201016-1005 ĐỖ VĂN NAM Xã Lộc Sơn, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
27 000.00.14.H56-201016-1006 NGUYỄN THỊ ÁNH Xã Xuân Khánh, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
28 000.00.14.H56-201016-1008 LÊ XUÂN NGỌC SƠN Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
29 000.00.14.H56-201016-1011 NGUYỄN THANH HẢI Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
30 000.00.14.H56-201016-1010 NGUYỄN THỊ LUYẾN Xã Hà Long, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
31 000.00.14.H56-201016-1013 TRỊNH THỊ HOÀI Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
32 000.00.14.H56-201016-1015 TRỊNH THỊ THANH Xã Định Tăng, Huyện Yên Định, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
33 000.00.14.H56-201016-1018 MAI THỊ VÂN Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
34 000.00.14.H56-201016-1017 TRƯƠNG THỊ LINH Xã Lộc Sơn, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
35 000.00.14.H56-201016-1020 ĐỖ VĂN TOÀN Xã Yên Tâm, Huyện Yên Định, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
36 000.00.14.H56-201016-1022 ĐỖ THỊ NHUNG Xã Trung Lý, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
37 000.00.14.H56-201016-1019 LÊ VĂN QUỐC Xã Định Liên, Huyện Yên Định, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
38 000.00.14.H56-201016-1025 TRẦN KHẮC CAO Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
39 000.00.14.H56-201016-1026 LƯƠNG THỊ HÀ Xã Xuân Bình, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
40 000.00.14.H56-201016-1027 ĐINH THỊ LÝ Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
41 000.00.14.H56-201016-1028 VI VĂN QUANG Xã Quang Chiểu, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
42 000.00.14.H56-201016-1029 LÊ THANH GIẢNG Xã Tế Lợi, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
43 000.00.14.H56-201016-1031 LÊ VĂN DŨNG Xã Hoàng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
44 000.00.14.H56-201016-1030 LÊ DUY TÚ Xã Cao Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
45 000.00.14.H56-201016-1032 TRẦN THỊ DUNG Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
46 000.00.14.H56-201016-1034 QUẢN HỮU THẾ Xã Thiệu Hợp, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
47 000.00.14.H56-201016-1035 NGUYỄN THỊ LOAN Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
48 000.00.14.H56-201016-1036 TRƯƠNG THỊ THỤY Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
49 000.00.14.H56-201016-1037 LÊ HỮU HOÀN Xã Thiệu Lý, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
50 000.00.14.H56-201016-1038 PHẠM HÙNG CHUNG Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
51 000.00.14.H56-201016-1040 DOÃN VĂN SƠN Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
52 000.00.14.H56-201016-1039 ĐÀO QUANG HUY Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
53 000.00.14.H56-201016-1042 LƯƠNG VĂN QUÝ Xã Lâm Phú, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
54 000.00.14.H56-201016-1041 LÊ HUY HOÀNG Xã Thiệu Phú, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
55 000.00.14.H56-201016-1043 TRỊNH TRÍ DŨNG Xã Vĩnh Minh, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
56 000.00.14.H56-201016-1044 LÊ VIẾT VỤ Xã Cán Khê, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
57 000.00.14.H56-201016-1047 LÊ MINH THỨC Xã Quảng Hợp, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
58 000.00.14.H56-201016-0001 Lê Văn Kỳ Xã Quang Hiến, Huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
59 000.00.14.H56-201016-1052 LÊ CẢNH HOAN Xã Hải An, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
60 000.00.14.H56-201016-0003 BÙI VĂN THẮNG Xã Định Tân, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
61 000.00.14.H56-201016-1055 VŨ ĐÌNH CƯỜNG Thị trấn Tân phong, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
62 000.00.14.H56-201016-0004 ĐẶNG THANH TUYỀN Xã Thành Vân, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
63 000.00.14.H56-201016-1056 CAO THỊ NƯƠNG Xã Cẩm Tú, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
64 000.00.14.H56-201016-1058 CAO THỊ DUNG Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
65 000.00.14.H56-201016-1062 NGUYỄN VĂN HỘI Xã Đông Thanh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
66 000.00.14.H56-201016-0005 Bùi Mạnh Cường Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
67 000.00.14.H56-201016-1064 LÊ XUÂN HUY Xã Hoàng Sơn, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
68 000.00.14.H56-201016-0006 Hà Văn Dương Xã Thọ Cường, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
69 000.00.14.H56-201016-1065 NGUYỄN HỮU BÌNH Xã Long Anh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
70 000.00.14.H56-201016-1066 NGUYỄN NGỌC ANH Xã Quảng Hợp, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
71 000.00.14.H56-201016-0007 Lê Văn Tuyên Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
72 000.00.14.H56-201016-0008 TÔ VĂN TÂN Xã Quảng Thái, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
73 000.00.14.H56-201016-1072 LÒ VĂN TIỆP Xã Mường Chanh, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
74 000.00.14.H56-201016-1073 HÀ VĂN ƯỜNG Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
75 000.00.14.H56-201016-1075 HÀ VĂN NGỌC Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
76 000.00.14.H56-201016-1077 HÀ CÔNG ĐỨC Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
77 000.00.14.H56-201016-1078 NGUYỄN VĂN TRÌNH Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
78 000.00.14.H56-201020-1016 PHÙNG VĂN CHÍ Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
79 000.00.14.H56-201022-1062 LÊ KIM NGÂN Xã Cẩm Ngọc, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
80 000.00.14.H56-201022-1068 LÊ VĂN TỚI Xã Dân Lý, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
81 000.00.14.H56-201023-1017 HOÀNG XUÂN SƠN Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
82 000.00.14.H56-201023-1014 HOÀNG VĂN TUẤN Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
83 000.00.14.H56-201023-1047 HOÀNG VĂN PHƯƠNG Xã Quảng Thạch, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
84 000.00.14.H56-201023-1060 CHU VĂN THÀNH Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
85 000.00.14.H56-201023-1070 BÙI VĂN TRUNG Xã Thượng Ninh, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
86 000.00.14.H56-201026-1004 VÕ VĂN ĐỨC Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
87 000.00.14.H56-201026-1029 NGUYỄN THỊ TUYẾN Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
88 000.00.14.H56-201026-1044 TRƯƠNG VĂN TUẤN Xã Cẩm Tú, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
89 000.00.14.H56-201026-1077 LÊ VĂN TOẢN Xã Trung Thành, Huyện Nông Cống, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
90 000.00.14.H56-201027-1034 MAI VĂN ANH Xã Hà Vinh, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
91 000.00.14.H56-201028-1006 TRÌNH THỊ THƯƠNG Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
92 000.00.14.H56-201028-0001 Kiều Thị Lan Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hoá Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá
93 000.00.14.H56-201028-1017 LÊ XUÂN CẦU Phường An Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
94 000.00.14.H56-201028-1018 LÊ THỊ HẰNG Xã Dân Lý, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
95 000.00.14.H56-201028-1050 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
96 000.00.14.H56-201028-1059 TRẦN THỊ HẠNH Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
97 000.00.14.H56-201028-1069 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
98 000.00.14.H56-201029-1011 NGUYỄN THỊ LAN Xã Thiệu Toán, Huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
99 000.00.14.H56-201029-1033 LƯƠNG VĂN MẠNH Xã Thanh Hoà, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
100 000.00.14.H56-201029-1034 LÔ THỊ LOAN Xã Xuân Bình, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp