DANH MỤC

Danh sách kết quả giải quyết TTHC từ 01/01 – 10/01/2022

STT

Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Tên hồ sơ

Ngày tiếp nhân

1 000.00.14.H56-220105-1054 Phạm Văn Thường Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 05/01/2022
2 000.00.14.H56-220105-1039 PHẠM ĐỨC ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 05/01/2022
3 000.00.14.H56-220104-1006 NGUYỄN THỊ THU HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/01/2022
4 000.00.14.H56-220104-1007 BÙI NGỌC MAI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/01/2022
5 000.00.14.H56-211231-1046 Nguyễn văn Hải Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2021
6 000.00.14.H56-211231-1044 ĐÀO QUANG KHANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2021
7 000.00.14.H56-211231-1028 TRỊNH THỊ THƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2021
8 000.00.14.H56-211230-0011 LÊ THÀNH PHƯƠNG Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng 30/12/2021
9 000.00.14.H56-211230-1032 ĐẶNG THỊ LAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2021
10 000.00.14.H56-211230-1002 LÊ CHÍ HÙNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2021
11 000.00.14.H56-211230-1023 PADMANABHAM SAIRAM BẢO NGUYÊN Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 30/12/2021
12 000.00.14.H56-211230-1009 NGUYỄN TIẾN MẠNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2021
13 000.00.14.H56-211228-1044 PHẠM THỊ NHƯ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2021
14 000.00.14.H56-211228-1035 Đỗ Thị Kim Anh Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 28/12/2021
15 000.00.14.H56-211227-1065 Trần Thùy Liên Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 27/12/2021
16 000.00.14.H56-211227-1066 ZHANG DE MING Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/12/2021
17 000.00.14.H56-211227-1032 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/12/2021
18 000.00.14.H56-211224-1065 NGÂN THỊ OANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/12/2021
19 000.00.14.H56-211224-0031 TRẦN VĂN HÒA Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 24/12/2021
20 000.00.14.H56-211224-1050 NGUYỄN ĐỨC MINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/12/2021
21 000.00.14.H56-211224-1049 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/12/2021
22 000.00.14.H56-211224-1045 PHẠM THỊ THU THỦY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/12/2021
23 000.00.14.H56-211224-1035 TRẦN VĂN ĐỨC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/12/2021
24 000.00.14.H56-211224-1026 NGUYỄN ĐÌNH NGHIÊM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/12/2021
25 000.00.14.H56-211224-1015 PHẠM THỊ NHUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 24/12/2021
26 000.00.14.H56-211223-1050 TRẦN MINH TÚ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
27 000.00.14.H56-211223-1047 XIE SHU SHENG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
28 000.00.14.H56-211223-1048 HUANG DE LAI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
29 000.00.14.H56-211223-1049 LI SHENG JIE Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
30 000.00.14.H56-211223-1035 CAO VĂN QUANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
31 000.00.14.H56-211223-1027 LƯƠNG BIÊN THÙY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
32 000.00.14.H56-211223-1008 NGÔ NGỌC THÁI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
33 000.00.14.H56-211222-1026 Võ Phương Thảo Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
34 000.00.14.H56-211223-1002 NGUYỄN THỊ TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 23/12/2021
35 000.00.14.H56-211222-1027 Nguyễn Thị Quỳnh Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/12/2021
36 000.00.14.H56-211222-1031 PHẠM VĂN KHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/12/2021
37 000.00.14.H56-211221-1008 Lê Văn Thiện Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/12/2021
38 000.00.14.H56-211222-1004 TRỊNH XUÂN VỤ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 22/12/2021
39 000.00.14.H56-211221-1065 NGUYỄN THỊ THANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/12/2021
40 000.00.14.H56-211221-1058 MALLAWAARACHCHI KANKANAMLAGE SANJAYA GAYAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/12/2021
41 000.00.14.H56-211221-0005 LÊ THỊ HOÀI TẤN Cấp thẻ đấu giá viên 21/12/2021
42 000.00.14.H56-211221-1029 BÙI VĂN HIẾU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/12/2021
43 000.00.14.H56-211221-1026 PHẠM THỊ HOA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/12/2021
44 000.00.14.H56-211220-1039 CHEN XIANG PING Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/12/2021
45 000.00.14.H56-211221-1019 TRỊNH KHẮC TUẤN ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/12/2021
46 000.00.14.H56-211221-1010 NGUYỄN THỊ KIM HÀO Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 21/12/2021
47 000.00.14.H56-211220-1089 WANG YAO Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
48 000.00.14.H56-211220-1070 Nguyễn Thị Huyền Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
49 000.00.14.H56-211220-1068 PHẠM THANH VÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
50 000.00.14.H56-211220-1077 LÊ XUÂN CHÂU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
51 000.00.14.H56-211220-1064 LÊ VĂN SONG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
52 000.00.14.H56-211220-1060 LÊ HỮU LỰC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
53 000.00.14.H56-211220-1029 MAI TRỌNG THẢO Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
54 000.00.14.H56-211220-1035 LÊ ANH TUẤN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
55 000.00.14.H56-211220-1033 NGUYỄN TUẤN ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
56 000.00.14.H56-211220-1032 ĐỖ CÔNG MINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
57 000.00.14.H56-211220-1024 NGUYỄN THỊ HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
58 000.00.14.H56-211220-1028 HỒ THỊ MƠ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
59 000.00.14.H56-211220-1022 PHẠM ĐÌNH PHONG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
60 000.00.14.H56-211220-1023 QUÁCH THỊ HIỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
61 000.00.14.H56-211220-1020 NGUYỄN NGỌC NAM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
62 000.00.14.H56-211220-1018 NGUYỄN ĐỨC THỌ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
63 000.00.14.H56-211220-1011 LÊ VIẾT DŨNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
64 000.00.14.H56-211220-1013 VI ĐỨC SÂM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
65 000.00.14.H56-211217-1002 Tăng Văn Trọng Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
66 000.00.14.H56-211216-1092 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
67 000.00.14.H56-211220-1009 LÊ THỊ THUYẾT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
68 000.00.14.H56-211220-1007 LÊ XUÂN VINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
69 000.00.14.H56-211220-1003 HOÀNG XUÂN SƠN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
70 000.00.14.H56-211220-1002 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
71 000.00.14.H56-211220-1001 NGUYỄN THỊ ÁNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 20/12/2021
72 000.00.14.H56-211217-1059 LÊ THỊ DUYÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
73 000.00.14.H56-211217-1079 LÊ VĂN TRUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
74 000.00.14.H56-211217-1078 KHƯƠNG VĂN MINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
75 000.00.14.H56-211217-1076 NGUYỄN THỊ THU HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
76 000.00.14.H56-211217-1077 LÊ ĐẠI LỘC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
77 000.00.14.H56-211217-1075 CHOI JONG SUN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
78 000.00.14.H56-211217-1061 HÀ VĂN ĐIỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
79 000.00.14.H56-211217-1074 ĐINH XUÂN TRI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
80 000.00.14.H56-211217-1060 THIỀU ĐÌNH THÊM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
81 000.00.14.H56-211216-1089 hà văn chung Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
82 000.00.14.H56-211216-1052 lương thị điệp Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
83 000.00.14.H56-211215-1075 lương văn định Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
84 000.00.14.H56-211214-1059 LỤC VĂN ĐOÀI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
85 000.00.14.H56-211214-1058 LỤC VĂN NHU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
86 000.00.14.H56-211217-1073 MAI VĂN KHIÊM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
87 000.00.14.H56-211217-1071 LÊ THỊ NHUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
88 000.00.14.H56-211217-1066 NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
89 000.00.14.H56-211217-1070 NGUYỄN MAI ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
90 000.00.14.H56-211217-1069 ĐỖ ĐÔN TỪ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
91 000.00.14.H56-211217-1068 LÊ XUÂN LINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
92 000.00.14.H56-211217-1067 TRẦN THỊ HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
93 000.00.14.H56-211217-1053 PHẠM HỮU HOA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
94 000.00.14.H56-211217-1065 VŨ THỊ TUYẾT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
95 000.00.14.H56-211217-1064 ĐẶNG MAI ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
96 000.00.14.H56-211217-1063 NGUYỄN VĂN THÔN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
97 000.00.14.H56-211217-1062 NGUYỄN VĂN VƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
98 000.00.14.H56-211217-0008 TRƯƠNG VĂN TỞN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
99 000.00.14.H56-211217-0007 VŨ THỊ THẢO Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021
100 000.00.14.H56-211217-0006 TRƯƠNG THỊ HIỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 17/12/2021

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp