DANH MỤC

Danh sách Quản tài viên

UBND TỈNH THANH HÓA                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         SỞ TƯ PHÁP                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH
QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TỈNH THANH HÓA
 


I. QUẢN TÀI VIÊN HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN
STT
Họ và tên
Năm sinh
Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
(Số, ngày cấp)
Địa chỉ giao dịch, số điện thoại, fax, email
Ghi chú
1
2
 
II. DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
STT
Tên doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
(Số, ngày cấp)
Địa chỉ trụ sở,
số điện thoại, fax, email,
Họ, tên, năm sinh Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp
(Số, ngày cấp CCHN)
Ghi chú
1
DOANG NGHIỆP TƯ NHÂN QUẢN LÝ & THANH LÝ TÀI SẢN HLC
Mã số: 2802408799
cấp ngày 21/6/2016
 58/61 Triệu Quốc Đạt, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa.
ĐT, Fax: 0373724994
Lê Thị Hiền Lương, năm sinh 1979 CCHN Số: 34/TP/QTV-CCHN ngày cấp 23/6/2015
Đăng ký 01/7/2016
2
 DOANG NGHIỆP TƯ NHÂN QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHỤC HƯNG
Mã số: 2802415362
cấp ngày 10/8/2016
 Số 03 Hồ Xuân Hương, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa ĐT: 01688888817
Lê Thị Hoài Tấn, năm sinh 1976 CCHN Số: 382/TP/QTV-CCHN ngày cấp 23/11/2015
Đăng ký 29/8/2016

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp