DANH MỤC

Danh sách tập sự đấu giá tài sản

DANH SÁCH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

(Tính đến tháng 4/2022)

TT Họ và tên Năm Sinh Nơi cư trú Số, ngày, tháng, năm của Giấy CNTN khóa đào tạo nghề đâu giá hoặc Thẻ luật sư Ngày, tháng, năm ghi tên người tập sự vào danh sách Tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự
1 Trần Tiến Quân 1994 Số nhà 07A Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. 214/2022/ĐG  10/01/2022 20/01/2022 Công ty đấu giá HD Năm Châu
2 Hoàng Xuân Bách 1989 06/631 đường Hàm Nghi,   phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. 182/2022/ĐG  10/01/2022 16/02/2022 Công ty Đấu giá HD Hồng Đức
3 Hoàng Quốc Hà 1994 Chung cư Xuân Mai, phường Đông Hải,  thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 191/2022/ĐG    10/01/2022 23/02/2022 TTDV đấu giá tài sản Thanh Hóa
4 Quản Trọng Hào 1967 Số nhà 28 Phạm Hồng Thái, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. 192/2022/ĐG  10/01/2022. 03/01/2022 Công ty đấu gía hợp danh HLC
5 Bùi Văn Sơn 1970 Khu Trung Thành, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. 217/2022/ĐG  10/01/2022 03/01/2022 Công ty đấu gía hợp danh HLC
6 Nguyễn Thị Lan 1989 Số nhà 128 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa 203/2022/ĐG  10/01/2022 03/01/2022 Công ty đấu gía hợp danh HLC
7 Trịnh Thị Toan 1993 Hải Lâm,  phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá 14933/LS           11/11/2019 13/4/2022 Công ty đấu giá HD Năm Châu

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp