DANH MỤC

Danh sách tập sự đấu giá tài sản

DANH SÁCH ĐANG TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ THÁNG 01/2023

TT Họ và tên Năm Sinh Nơi cư trú Số, ngày, tháng, năm của Giấy CNTN khóa đào tạo nghề đâu giá hoặc Thẻ luật sư Ngày, tháng, năm ghi tên người tập sự vào danh sách Người hướng dẫn Tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự
1 Trần Tiến Quân 1994 Số nhà 07A Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. 214/2022/ĐG  10/01/2022 20/01/2022 Nguyễn Anh Đức Công ty đấu giá HD Năm Châu
2 Hoàng Xuân Bách 1989 06/631 đường Hàm Nghi,   phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. 182/2022/ĐG  10/01/2022 16/02/2022 Lê Thị Hiền Công ty Đấu giá HD Hồng Đức
3 Hoàng Quốc Hà 1994 Chung cư Xuân Mai, phường Đông Hải,  thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 191/2022/ĐG    10/01/2022 23/02/2022 Đặng Thị Quỳnh Anh TTDV đấu giá tài sản Thanh Hóa
4 Quản Trọng Hào 1967 Số nhà 28 Phạm Hồng Thái, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. 192/2022/ĐG  10/01/2022. 03/01/2022 Hoàng Nam Cường Công ty đấu gía hợp danh HLC
5 Bùi Văn Sơn 1970 Khu Trung Thành, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. 217/2022/ĐG  10/01/2022 03/01/2022 Hoàng Nam Cường Công ty đấu gía hợp danh HLC
6 Nguyễn Thị Lan 1989 Số nhà 128 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa 203/2022/ĐG  10/01/2022 03/01/2022 Lê Đình Hiến Công ty đấu gía hợp danh HLC
7 Trịnh Thị Toan 1993 Hải Lâm,  phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá 14933/LS           11/11/2019 13/4/2022 Phạm Văn Mạnh Công ty đấu giá HD Năm Châu
8 Lê Đình Thịnh 1986 Số nhà 08, Trần Đại Nghĩa, phường Đông Thọ, thành Phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 120/2016/ĐG   12/10/2016 27/6/2022 Trịnh Ngọc Linh Công ty đấu giá HD Hàm Rồng
9 Lê Duy Hưng 1981 Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá 144/2021/ĐG         07/01/2021 13/4/2022 Công ty đấu giá HD Thịnh An Lê Anh Dũng
10 Nguyễn Đức Trí 1992 Xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 27/2019/ĐG         15/02/2019 01/09/2023 Công ty đấu giá HD ACE Vũ Thanh Phong

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp