DANH MỤC

Danh sách tập sự hành nghề thừa phát lại

Danh sách tập sự hành nghề thừa phát lại (cập nhật tháng 10/2021)

STT

Họ và tên Nơi cư trú Năm sinh Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề Thừa phát lại/ Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dường nghề TPL Ngày, tháng, năm ghi tên người tập sự vào sổ Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự     Họ tên, Số thẻ Thừa phát lại hướng dẫn tập sự

Những thay đổi trong quá trình tập sự

1 Đàm Anh Quyết Số nhà 22D Ngô Thì Nhậm, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa 1989 159/2018/TPL 06/12/2018 08/10/2021 VPTPL thị xã Bỉm Sơn Đàm Văn Sơn 325/BTP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp