DANH MỤC

Danh sách thành viên HĐPB và thư ký giúp việc cho HĐPBGDPL tỉnh

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP VÀ THƯ KÝ GIÚP VIỆC

CHO HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TỈNH THANH HÓA

(Theo Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số  243/QĐ-HĐPH ngày 21/9/2020 của Chủ tịch HĐPH)

TT Họ và tên Chức vụ Vị trí HĐPH
1 Nguyễn Văn Thi  UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch HĐPH
2 Trần Huy Chân Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ủy viên HĐPH
3  

Nguyễn Thái Hào

Chuyên viên phòng NCKSTTHC, UBND tỉnh Thanh Hóa Thư ký
4  

Ông Bùi Đình Sơn

Giám đốc Sở Tư pháp Phó Chủ tịch thường trực HĐPH
5  

Hoàng Văn Truyền

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phó Chủ tịch HĐPH kiêm Trưởng ban thư ký
6 Phan Văn Đại Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp Thư ký
7 Kiều Thị Thu Hà  Phó  phòng PBGDPL, Sở Tư pháp Thư ký
8 Cao Văn Phương Chuyên viên phòng PBGDPL Thư ký
9 Dương Thị Vân Chuyên viên phòng PBGDPL Thư ký
10 Nguyễn Văn Tước  PGĐ Sở Thông tin và truyền thông Phó Chủ tịch HĐPH
11 Lê Thị Thu Hà Phó Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và truyền thông Thư ký
12 Hoàng Văn Thi PGĐ Sở Giáo dục và đào tạo Phó Chủ tịch HĐPH
13  

Nguyễn Ngọc Thành

 Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng,

Sở Giáo dục và đào tạo

Thư ký
14  

Lê Đình Tùng

Phó Giám đốc Sở Lao động – thương binh và xã hội Phó Chủ tịch HĐPH
15  

Mai Thị Thủy

Chuyên viên Văn phòng, Sở Lao động – Thương binh và xã hội Thư ký
16  

Lê Thị Huyền

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Phó Chủ tịch HĐPH
17  

Nguyễn Văn Thuyết

Trưởng Ban Dân chủ – pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thư ký
18 Nguyễn Thị Nguyệt Phó Giám đốc Sở Nội vụ Ủy viên HĐPH
19 Nguyễn Thị Lệ Phó Chánh văn phòng, Sở Nội vụ; Thư ký
20 Hà Mạnh Quân PGĐ SởTài chính Ủy viên HĐPH
21  

Trịnh Thị Hằng

Chuyên viên Phòng Tài chính, hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính Thư ký
22  

Đỗ Quang Trọng

PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Ủy viên HĐPH
23  

Lê Thị Dung

Thanh tra viên chính, Thanh tra Sở Văn Hóa – Thể thao và du lịch Thư ký
24 Nguyễn Văn Hà Phó Giám đốc Sở Công Thương Ủy viên HĐPH
25 Lê Văn Hoan Phó Chánh Thanh tra, Sở Công Thương Thư ký
26 Phạm Ngọc Thơm Phó Giám đốc Sở Y tế Ủy viên HĐPH
27 Trần Huy Quang Chánh Văn phòng, Sở Y tế Thư ký
28 Lôi Quang Vũ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Ủy viên HĐPH
29 Lê Quang Quyền Phó phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và đầu tư Thư ký
30 Hoàng Văn Thế Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Ủy viên HĐPH
31 Nguyễn Thanh Hùng Phó phòng Pháp chế, Sở Tài nguyên và Môi trường Thư ký
32  

Vương Quốc Tuấn

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ủy viên HĐPH
33 Phạm Hoài Nam Phó Chánh Văn phòng, Sở Giao thông vận tải Thư ký
34 Lê Ngọc Thanh Phó Giám đốc Sở Xây dựng Ủy viên HĐPH
35 Mai Văn Huy Chuyên viên Văn phòng, Sở Xây dựng Thư ký
36 Nguyễn Viết Thái Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ủy viên HĐPH
37  

Nguyễn Hữu Trung

Phó Chánh Văn phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thư ký
38  

Trịnh Xuân Thúy

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Ủy viên HĐPH
39 Trương Thành Quang Phó Chánh Văn phòng, Thanh Tra tỉnh Thư ký
40 Lê Xuân Minh Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Ủy viên HĐPH
41  

Mai Trọng Thiên

Phó Chánh Văn phòng, Sở Khoa học và công nghệ Thư ký
42 Phùng Đình Ảnh Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Ủy viên HĐPH
43 Nguyễn Hoàng Minh Phó Chánh Văn phòng, Sở Ngoại vụ Thư ký
44 Cầm Bá Tường Phó Trưởng Ban Dân tộc Ủy viên HĐPH
45 Bùi Thị Hoa Phó Trưởng phòng Chính sách và tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh Thư ký
46 Nguyễn Hữu Thuật Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ủy viên HĐPH
47 Đinh Văn Thanh Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thư ký
48 Nguyễn Văn Chung Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Ủy viên HĐPH
49 Phạm Văn Sánh Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thư ký
50 Khương Duy Oanh  Phó Giám đốc Công an tỉnh Ủy viên HĐPH
51 Mai Thị Lan Đội trưởng đội pháp chế, phòng tham mưu, Công an tỉnh Thư ký
52 Vũ Xuân Thoan Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ủy viên HĐPH
53 Lê Thị Kim Huế  Phó Chánh văn phòng tổng hợp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thư ký
54 Hà Huy Hùng Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ủy viên HĐPH
55 Phạm Bảo Yến Thư ký tòa Dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Thư ký
56 Dương Thái Sơn Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Ủy viên HĐPH
57 Lê Minh Hải Chánh Văn phòng, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thư ký
58 Hà Đình Hậu Phó Giám đốc Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Ủy viên HĐPH
59 Lê Như Hạnh Trưởng phòng Bạn nghe đài, bạn xem truyền hình, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Thư ký
60 Ngô Quang Tự Phó Tổng biên tập Báo Thanh Hóa Ủy viên HĐPH
61 Tô Thị Dung Trưởng phòng Bạn đọc, Báo Thanh Hóa Thư ký
62 Đới Sỹ Nam Phó Chủ tịch Hiệp Hội các doanh nghiệp tỉnh Ủy viên HĐPH
63 Phạm Thị Trang Chuyên viên văn phòng, Hiệp Hội các Doanh nghiệp tỉnh Thư ký
64 Hà Thị Phương Phó Trưởng ban Thường trực,

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ủy viên HĐPH
65 Đặng Thái An Chuyên viên Phòng Dân vận chính quyền, Ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa Thư ký
66 Hoàng Bá Tường Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ủy viên HĐPH
67 Nguyễn Thị Trang Phó trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thư ký
68 Hà Xuân Thành Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Ủy viên HĐPH
69 Nguyễn Thành Văn Phó ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động tỉnh Thư ký
70 Nguyễn Hữu Tuất Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ủy viên HĐPH
71 Nguyễn Diệu Thúy Trưởng Ban Tuyên giáo, Tỉnh đoàn Thư ký
72 Lương Thị Hoa Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ủy viên HĐPH
73 Trần Thị Thanh Bình Giám đốc trung tâm tư vấn PL, Phó Trưởng ban tuyên giáo, chính sách luật pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thư ký
74 Nguyễn Đình Tuấn Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh Ủy viên HĐPH
75 Vũ Thị Thanh Xuân Trưởng Ban Tổ chức – kiểm tra, Hội Nông dân tỉnh Thư ký
76 Nguyễn Tiến Quynh Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ủy viên HĐPH
77 Hà Văn Trường Phó Ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thư ký
78 Dương Khánh Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Ủy viên HĐPH
79 Nguyễn Thị Ngoan Chuyên viên Hội Luật gia tỉnh Thư ký
80 Trịnh Ngọc Ninh Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Ủy viên HĐPH
81 Lê Thị Hoài Tấn Thành viên Ban chủ nhiệm, Đoàn Luật sư tỉnh Thư ký

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp