DANH MỤC

Danh sách Văn phòng Thừa phát lại

DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA (tính đến ngày 10/12/2020)

TT

Tên tổ chức Trưởng các tổ chức

Địa chỉ

1 Văn phòng Thừa phát lại thành phố Thanh Hóa Nguyễn Thị Vân Quỳnh Số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa
2 Văn phòng Thừa phát lại thị xã Bỉm Sơn Đàm Sơn Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
3 Văn phòng Thừa phát lại Sầm Sơn Đỗ Xuân Ninh Số 14 Nguyễn Bá Ngọc, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa
4 Văn phòng Thừa phát lại thị xã Nghi Sơn Ngô Xuân Chiến Tiểu khu 5, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Danh sách Văn phòng Thừa phát lại

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp