DANH MỤC

Đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật công chứng và dự thảo Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

Đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật công chứng và dự thảo Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.
Luật công chứng (sửa đổi) đã được Quốc Hội khóa XIII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các cơ quan tổ chức khác có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật công chứng và dự thảo Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

 

Để phát huy trí tuệ của các công chứng viên và kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động hành nghề công chứng, hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng cho người tập sự hành nghề công chứng, Sở Tư pháp Thanh Hóa đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu dự thảo Thông tư và dự thảo Nghị định để đóng góp ý kiến cho dự thảo.

Ý kiến đóng góp bằng văn bản xin gửỉ về Sở Tư pháp trước ngày 18/9/2014 đồng thời gửi qua hộp thư điện tử: bttp.stpthanhhoa@gmail.com để tổng hợp gửi Bộ Tư pháp.

Toàn văn Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật công chứng và dự thảo Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Thanh Hóa tại địa chỉ: http://stp.thanhhoa.gov.vn và gửi trực tiếp vào hộp thư điện tử của các tổ chức hành nghề công chứng ./.

 

Dự thảo Nghị định

Dự thảo Thông tư

Dự thảo Tờ trình

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp