DANH MỤC

Giải đáp câu hỏi của Công ty TNHH Cổ phần thiết bị GD-Nội thất VTV

Giải đáp câu hỏi của Công ty TNHH Cổ phần thiết bị GD-Nội thất VTV
Câu hỏi 1: Công ty có mảnh đất xây dựng thành nhà xưởng để sản xuất mũ bảo hiểm. Công ty có phải nộp thuế sử dụng đất phi nghiệp đối với nhà xưởng này không?

Trả lời:

Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quy định đất phải chịu thuế đất phi nông nghiệp gồm: ”Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghệ cao, khu kinh tế); phải nộp thuế đất phi nông nghiệp”. Như vậy Công ty sử dụng đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất mũ bảo hiểm, thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Câu hỏi 2: Công ty vừa nhận chuyển nhượng một lô đất nông nghiệp với diện tích khoảng 4000 m2 và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Công ty chưa biết phải tính thuế như thế nào?

Trả lời:

Chi phí khi chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất ở) được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 36, Luật Đất đai năm 2003: “Nộp tiền sử dụng đất theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng trừ đi giá trị quyền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng tính theo giá đất do Nhà nước quy định tại thời điểm được phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụngđất”.

Tại khoản 1 điều 6 của Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính Phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở (đất phi nông nghiệp) thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp (thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất chứ không phải thu thuế chuyển mục đích sử dụng đất).

Như vậy số tiền Công ty sẽ phải nộp = (Giá đất ở – Giá đất nông nghiệp) x diện tích đất xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Giá đất này là giá đất do UBND tỉnh nơi có đất công bố tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất. /.

Phòng Kiểm tra văn bản

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp