DANH MỤC

Giải đáp câu hỏi của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Thanh Tâm, địa chỉ 297 Trần Phú, TP. Thanh Hóa

Giải đáp câu hỏi của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Thanh Tâm, địa chỉ 297 Trần Phú, TP. Thanh Hóa
Câu hỏi: 1. Công ty được giao 3 ha đất để thực hiện dự án xây dựng nhà chung cư bán cho người có thu nhập thấp. Theo quy định của pháp luật hiện hành Công ty có những quyền gì khi sử dụng đất để xây dựng nhà chung cư đó?

2. Công ty muốn thuê đất của Nhà nước để làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, thẩm quyền cho thuê đất thuộc cơ quan nào?

Trả lời:

* Đối với câu hỏi thứ nhất: Vì Công ty không nói rõ hình thức Nhà nước giao đất cho Công ty là hình thức nào, do vậy chúng tôi xin trả lời Công ty về 02 hình thức giao đất:

– Nếu Công ty được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc thu tiền sử dụng đất, nhưng tiền sử dụng đất đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì Công ty có các quyền sau:

+ Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất;

+ Được Nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm phạm

+ Được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

(Công ty không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất).

– Nếu Công ty xây dựng nhà ở không bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, Công ty được quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục giao đất không thu tiền sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

– Trường hợp Công ty được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất và tiền sử dụng đất này không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, thì ngoài các quyền nêu trên Công ty còn có các quyền như sau:

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn liền với đất;

+ Cho thuê quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn liền với đất;

+ Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung cộng đồng, tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất.

+ Thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình

+ Góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

* Đối với câu hỏi thứ hai: Điều 37, Luật Đất đai năm 2003 quy định thẩm quyền giao đất cho các tổ chức là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Phòng kiểm tra văn bản

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp