DANH MỤC

Giải đáp pháp luật cho Công ty Tân Thanh Phương

Giải đáp pháp luật cho Công ty Tân Thanh Phương
Ngày 05/6/2012 Sở Tư pháp nhận được Công văn số 107/CT-VP của Công ty về đề nghị được hỗ trợ pháp lý hai vấn đề: – Vấn đề Thứ nhất: Công ty có trụ sở chính và nhà xưởng sản xuất trong khu công nghiệp, ngành nghề sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh máy tính, sản xuất vật tư ngành nước, ống nước và phụ kiện. Hiện tại, công ty có 6 nhà xưởng độc lập đã được xây dựng hoàn chỉnh; Công ty chỉ sử dụng 1 nhà xưởng để sản xuất, còn 5 nhà xưởng để trống. Công ty có thể tạm thời cho thuê một phần nhà xưởng chưa dùng đến trong thời gian từ 5-10 năm được không, thủ tục thực hiện như thế nào?

– Vấn đề thứ hai: Đối với các khoản Công ty đóng góp làm từ thiện, nhân đạo có được giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế không?

Sở Tư pháp xin tư vấn như sau:

Đối với vấn đề thứ nhất:

Tại Điều 22, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định:” Tổ chức kinh tế, cá nhân thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm được cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người thuê tài sản phải sử dụng tài sản trên đất theo mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Do vậy, Công ty có thể cho Doanh nghiệp khác thuê để làm nhà xưởng.

Về thủ tục: Tại Điểm 3, Mục IV, Thông tư số 01/2005/ TT – BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP quy định: ”Ban quản lý khu công nghiệp có trách nhiệm xác nhận hợp đồng thay cho việc chứng thực hợp đồng của Công chứng nhà nước, Sở tài nguyên và Môi trường nơi có đất có trách nhiệm chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên thuê, thuê lại đất trong khu công nghiệp.

Hồ sơ đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng được nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm có: hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng có xác nhận của ban quản lý khu công nghiệp (hợp đồng do các bên lập theo mẫu do Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định); giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

Đối với vấn đề thứ hai:

Tại Khoản 1, Điều 20, Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

”Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

-Khoản đóng góp vào tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa;

– Khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học. ”

Căn cứ vào quy định trên thì các khoản Công ty đóng góp làm từ thiện, nhân đạo được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế.

Phòng Kiểm tra văn bản

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp