DANH MỤC

Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2018.

Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2018.

Ngày 29/12/2015, Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2018, đến dự Đại hội có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, đại diện một số doanh nghiệp trong tỉnh và toàn thể công chứng viên trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.

Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 5056/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 40 tổ chức hành nghề công chứng được thành lập trên địa bàn 23/27 huyện, thị xã, thành phố; với 68 công chứng viên và 35 công chứng viên tập sự. Trung bình mỗi năm, các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện trên 60.000 hợp đồng, giao dịch, nộp ngân sách gần 3 tỉ đồng. Việc thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa đánh dấu một bước phát triển mới trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường để các công chứng viên trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên.

 

Đại hội đã thực hiện các nội dung công việc quan trọng như: Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội Công chứng tỉnh; thảo luận và thông qua Điều lệ, Chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2015-2018…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp đã khẳng định, hiện nay hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào ổn định và từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức, góp phần đem lại sự an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch trong các lĩnh vực đất đai, kinh tế, thương mại; góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới tập thể cán bộ, công chứng viên của các phòng, văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đưa hoạt động công chứng ngày càng chuyên nghiệp, đạt kết quả cao…

Đồng thời, thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Hội cần phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, tập trung xây dựng nội dung và phương thức hoạt động cụ thể để thật sự trở thành trung tâm thu hút, tập hợp đoàn kết các công chứng viên tỉnh Thanh Hóa tham gia vào tổ chức Hội. Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm cho Hội viên; tham gia ý kiến với Sở Tư pháp trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện việc giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Đối với công chứng viên, trong hoạt động nghề nghiệp công chứng viên cần phải gương mẫu, tuân thủ pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức nghề công chứng, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý trong thực hiện các hợp đồng, giao dịch, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật. Chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương trong việc xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các hội viên, các tổ chức hàng nghề công chứng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Công chứng tỉnh khóa I (nhiệm kỳ 2015-2018) gồm 11 thành viên; bầu Hội đồng Thi đua khen thưởng và kỷ luật gồm 5 thành viên để lãnh đạo, điều hành hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ.

Nguyễn Oanh.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp