DANH MỤC

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và cập nhật các kiến thức pháp luật mới năm 2021

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2021; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 02/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2021; Kế hoạch 108/KHSTP ngày 28/02/2021 của Sở Tư pháp về việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021.

Đồng chí: Lê Ngọc Minh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 04/11/2021, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và cập nhật các kiến thức pháp luật mới năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu Sở Tư pháp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị và chuyên viên phòng Hành chính tư pháp. Đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị. Tại 27 điểm cầu cấp huyện có Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp; đại diện Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn phụ trách công tác tư pháp; công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường, thị trấn

Điểm cầu Sở Tư pháp

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức. Trong những năm qua đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã nói riêng đã từng bước được chuẩn hóa qua công tác tuyển dụng, quy hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu công tác hiện nay, việc cập nhật, bổ sung những kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, những văn bản quy định mới về lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch đối với công chức cấp xã là hết sức cần thiết. Để hội nghị đạt kết quả cao, đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tại các điểm cầu chấp hành nghiêm túc nội quy hội nghị, thực hiên tốt 5k trong phòng chống covid-19.

Đ/c Nguyễn Xuân Hạnh, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Xuân Hạnh, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp đã giới thiệu các kiến thức cơ bản của công tác đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015; Công tác chứng thực theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch; Nghiệp vụ về đăng ký nuôi con nuôi. Tại hội nghị đồng chí báo cáo viên cũng đã giải đáp, tháo gỡ những khó khắc, vướng mắc trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ở cơ sở

Điểm cầu cấp huyện

Qua tập huấn, giúp cán bộ trực tiếp làm công tác tư pháp – hộ tịch tại cơ sở có thêm kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác tư pháp tại cơ sở.

Phạm Sơn

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp