DANH MỤC

Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 61/KH-STP ngày 22/2/2022 của Sở Tư pháp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 20/9/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 tại UBND huyện Như Xuân cho 147 đại biểu là lãnh đạo, công chức thuộc HĐND, UBND huyện; Lãnh đạo HĐND, các ban của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Lãnh đạo UBND, cán bộ tư pháp – hộ tịch, văn phòng, địa chính của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh truyền đạt những chuyên đề về nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, tập trung vào các nội dung như: thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã; quy trình soạn thảo và ban hành nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND các cấp; chuyên đề về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;…

Các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, có những đề xuất cụ thể trong thực hiện công tác này.

Thông qua lớp tập huấn giúp các đại biểu nắm vững được những nội dung cơ bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi bổ sung năm 2020), từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện./.

Vũ Bình – XDKTVB

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp