DANH MỤC

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Hộ tịch tại điểm cầu Thanh Hóa

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Hộ tịch tại điểm cầu Thanh Hóa

Ngày 17-7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thi hành Luật Hộ tịch. Đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Chủ trì điểm cầu tại Thanh Hóa có đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp.

uật Hộ tịch được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 20-11-2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. So với quy định pháp luật hộ tịch hiện hành, Luật Hộ tịch có nhiều nội dung mới cơ bản như: Luật đề cao vai trò quan trọng của công tác đăng ký hộ tịch, nhất là đăng ký khai sinh, cấp giấy khai sinh và số định danh cá nhân cho người được khai sinh; xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân (cùng với cơ sở dữ liệu giấy), kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; UBND cấp huyện giải quyết toàn bộ các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.
Ngoài ra, Luật quy định rõ tiêu chuẩn, trình độ của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, tăng cường trách nhiệm và tính chuyên nghiệp; đồng thời, Luật có những cải cách mạnh mẽ về trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định việc xây dựng Luật Hộ tịch nhằm tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất, lâu dài cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ở nước ta theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với tình hình mới. Đồng chí nhấn mạnh, việc đăng ký kịp thời các sự kiện hộ tịch của mỗi công dân theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch, hiện đại gắn kết với việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần bảo đảm lợi ích của người dân đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về định hướng xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết các điều khoản thi hành Luật hộ tịch; xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh; những khó khăn trong việc UBND cấp huyện tiếp nhận thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài…

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp