DANH MỤC

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Từ ngày 01/7/2019-04/7/2019, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công tác mặt trận trong tiếp công dân và giải quyết đơn thư, công tác giám sát năm 2019 cho gần 900 đại biểu là các đồng chí thường trực MTTQ, Ban công tác mặt trận cấp huyện, cấp xã thuộc huyện Thường Xuân, Quảng Xương và thị xã Bỉm Sơn.

(Đ/c Hoàng Văn Truyền – Phó Giám đốc Sở Tư pháp)

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đ/c Hoàng Văn Truyền – Phó Giám đốc Sở Tư pháp giới thiệu Luật Hòa giải ở cơ sở 2013, Luật phòng, chống tham nhũng 2018; Đ/c Hà Văn Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh giới thiệu Thông tri 25/TTr-MTTQ – BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường Trực Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dân về tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; Thông tri 36/TTr-MTTQ – BTT ngày 6/5/2019 của Ban Thường Trực Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam về quy định, hướng dẫn Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Kế hoạch số 308/KH-MTTQ-BTT ngày 20/3/2019 của ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh về vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 37 của Ban chấp hành TW Đảng (khóa XII).

Đây là dịp để các đại biểu có thêm kiến thức pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức của Ban thanh tra nhân dân, trình tự bầu và công nhận thành viên ban thanh tra nhân dân; đồng thời nắm rõ thêm một số biện pháp phòng, chống tham nhũng; nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, góp phần làm tốt vai trò giám sát của tổ chức mặt trận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân./.

Đức Minh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp