DANH MỤC

Họp Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Họp Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 8/5/2015 tại Sở Tư pháp, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi, chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe báo cáo triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; thống nhất thành phần Ban Giám khảo và các nội dung liên quan đến việc chấm thi, tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi.
Ngay sau khi phát động cuộc thi, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực hưởng ứng, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai cuộc thi đến tất cả cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để phổ biến kế hoạch, thể lệ, bộ câu hỏi thi và những nội dung cơ bản của Hiến pháp.. Công tác tuyên truyền về cuộc thi đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn như: Phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thông qua các hội nghị .v.v.
Đến nay, 27/27 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban tổ chức cuộc thi và triển khai cuộc thi đến 100% các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 22 sở, ban, ngành đã gửi bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi tỉnh.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi đề nghị các đồng chí trong Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh, trong thời gian tới tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố được phân công theo dõi, chỉ đạo công tác tiếp nhận và lưu giữ các bài thi; khẩn trương hoàn thành công tác chấm thi theo đáp án của Ban tổ chức. Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 20 bài thi có số điểm cao nhất, gửi bài tham gia thi cấp tỉnh và báo cáo tình hình triển khai cuộc thi ở địa phương mình về Sở Tư pháp trước ngày 30/5/2015.
Thu Hà

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp