DANH MỤC

Hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế

Hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế
Ngày 17/02/2012 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 77/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế.

Theo Thông tư, nếu hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp không đầy đủ, trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hải quan địa phương phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp các nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn trả lại hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Trường hợp đủ điều kiện xét miễn truy thu thuế, miễn phạt hoặc xóa nợ thuế, xóa các khoản phạt chậm nộp, trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hải quan địa phương tiếp nhận hồ sơ giải quyết phải có công văn báo cáo, đề xuất ý kiến xử lý kèm toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp gửi Tổng cục Hải quan kiểm tra, trình Bộ Tài chính xem xét.

Trường hợp không đủ điều kiện để xét, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Hải quan địa phương phải có văn bản trả lời và yêu cầu người nộp thuế nộp đủ tiền thuế truy thu và tiền phạt chậm nộp theo quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2012

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp