DANH MỤC

Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2017

Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2017
Ngày 21/6/2017, Sở Tư pháp đã có Công văn số 827/STP-VP về việc Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2017.

 

Văn bản hướng dẫn

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp