DANH MỤC

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019

Ngày 03/5/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 649/STP-PBGDPL về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019.

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật. Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ:

http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp