DANH MỤC

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Nội dung Kế hoạch 202/KH-UBDN

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp