DANH MỤC

Kế hoạch kiểm tra hoạt động các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2020

Kế hoạch kiểm tra

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp