DANH MỤC

Kế hoạch kiểm tra hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh hóa năm 2020

Kế hoạch kiểm tra

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp