DANH MỤC

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 28/9/2015 của Ban chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; ngày 28/10/2015 Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1966/KH-STP tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Với mục đích nhằm tuyên truyền, phổ biến đấu tranh phòng chống tham nhũng, các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế – xã hội của tỉnh.

Kế hoạch số 1966/KH-STP

Thể lệ cuộc thi

Bộ câu hỏi cuộc thi

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp