DANH MỤC

Kế hoạch tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai công tác năm 2020

Ngày 04/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt Kế hoạch số 4817/KH-BTP về tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Trước đó, Bộ Tư pháp cũng đã có các văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị thuộc Bộ xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2019.
Theo Kế hoạch, Hội nghị triển khai công tác năm 2020 sẽ được tổ chức sớm, dự kiến ngày 24/12/2019, theo hình thức trực tuyến với 64 điểm cầu (điểm cầu Trung ương – điểm cầu chính và điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Điểm cầu Trung ương dự kiến tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội); điểm cầu của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức tại Văn phòng UBND của các tỉnh, thành phố.
Cùng với Báo cáo chung về công tác tư pháp, thi hành án dân sự, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận chuyên sâu đối với 04 báo cáo chuyên đề, bao gồm:
– Một số vấn đề về công tác xây dựng pháp luật sau tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW và sơ kết Hiến pháp 2013.
– Công tác phối hợp giữa Hệ thống thi hành án dân sự với các cơ quan tư pháp trong tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
– Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.
– Một số vấn đề cần lưu ý qua việc xử lý các vướng mắc, khiếu nại, khiếu kiện của nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư nước ngoài.
Việc triển khai công tác tư pháp năm 2020 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được tổ chức từ sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020 đến trước ngày 15/01/2020./.

Theo moj.gov.vn                   

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp