DANH MỤC

Kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

Kê khai tài sản, thu nhập năm 2013
Thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Giám đốc Sở đã phê duyệt danh sách công chức, viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 để tiến hành kê khai theo quy định. Ngày 27/02/2014, Giám đốc Sở Tư pháp đã có Công văn số 219/STP-VP về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013.

Theo đó, Giám đốc Sở đề nghị các đồng chí trong diện kê khai, nghiên cứu kỹ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và hướng dẫn kê khai (phụ lục III) để kê khai theo mẫu (phụ lục II) gửi kèm.

Khi thực hiện kê khai cần lưu ý:

– Các quy định về nguyên tắc và phạm vi tài sản, thu nhập phải kê khai; tài sản, thu nhập phải kê khai; biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm…

– Bản kê khai gửi kèm theo Công văn là bản mẫu, tùy trường hợp người kê khai phải đánh máy lại để ghi đầy đủ nội dung, số lượng tài sản, nhưng không được tự ý thay đổi các nội dung quy định trong mẫu, có thể thêm dòng để ghi các thông tin theo từng nội dung quy định. (Có thể tải Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ trên mạng vi tính để nghiên cứu và sử dụng mẫu bản kê khai).

– Người kê khai phải ký vào từng trang của bản kê khai.

– Số lượng bản kê khai: Mỗi người làm 02 bản, 01 bản nộp về Văn phòng Sở, lưu cá nhân 01 bản .

– Thời gian nộp bản kê khai: Bản kê khai nộp về Văn phòng Sở trước ngày 14/3/2014.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ, đề nghị trao đổi với đ/c Chánh Văn phòng để được hướng dẫn.

Kê khai tài sản, thu nhập là nghĩa vụ bắt buộc đối với các đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai. Vì vậy, đề nghị các đ/c khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

Bản kê khai và hướng dẫn; danh sách cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai, tài sản năm 2013

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp