DANH MỤC

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Nội dung thông báo tại đây!

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp