DANH MỤC

Kết quả giải quyết TTHC (từ ngày 25/8 đến 06/9/2020)

                                            DANH SÁCH KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (từ ngày 25/8 đến 06/9/2020)
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Thường trú Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ CCCD
1 LÊ THỊ HÀ Nữ 06/03/1982 Xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038182003858
2 HOÀNG THỊ PHƯƠNG Nữ 10/09/1984 Xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 038184006019
3 LÊ ĐÌNH THÔNG Nam 08/08/1986 Xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 172330077
4 LÊ CÔNG LÂM Nam 02/08/1993 Xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 172599131
5 NGUYỄN VĂN ĐIỆP Nam 15/08/1991 Xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 173205464
6 NGUYỄN DŨNG Nam 27/06/1992 Xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173782724
7 ĐÀO MẠNH NINH Nam 28/12/1991 Xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038091021523
8 BÙI VĂN SINH Nam 12/11/1972 Xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038072011111
9 LỤC THỊ NGÂN Nữ 30/07/1989 Xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174939808
10 MAI XUÂN HÙNG Nam 05/07/1969 Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 038069004552
11 NGUYỄN THỊ LAN Nữ 22/08/1957 Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038157000405
12 BÙI THỊ TRÂM Nữ 16/02/2000 Xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 038300007976
13 LÊ VĂN HÙNG Nam 02/02/1967 Xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa C0514672
14 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 22/01/2000 Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038300019640
15 HỒ SỸ THAO Nam 10/06/1983 Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 038083016904
16 LÊ VĂN ĐIỆP Nam 20/11/1984 Xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 038084003143
17 ĐẶNG HÀ KHÁNH Nam 31/07/1975 Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 171746788
18 NGUYỄN TUẤN TƯỞNG Nam 30/05/1972 Xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 171454707
19 NGUYỄN THỊ DUNG Nữ 13/01/1991 Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173552222
20 NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ 27/07/1998 Xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038198008159
21 NGUYỄN THỊ NGA Nữ 09/02/2002 Phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038302008561
22 TRẦN ANH TUẤN Nam 10/11/1981 Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 171640809
23 PHẠM ĐÌNH QUANG Nam 04/08/1994 Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174780778
24 HOÀNG DIỆU THÙY Nữ 12/10/1994 Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038194001488
25 LÊ THỊ TÚ Nữ 15/08/1990 Phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173119404
26 YIM MYOUNGHAK Nam 11/08/1971 Hàn Quốc (south Korean) M43791553
27 BÙI THỊ HÀ Nữ 29/10/1990 Xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 038190010412
28 VŨ THỊ MAI Nữ 21/07/1989 Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173293459
29 TRƯƠNG VĂN DŨNG Nam 25/06/1984 Xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038084012725
30 LÊ VĂN HÙNG Nam 20/11/1977 Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038077010970
31 LÊ THỊ HÀ PHƯƠNG Nữ 22/12/1992 Xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 172598830
32 LÊ TRỌNG HÙNG Nam 11/12/1963 Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038063001930
33 NGUYỄN NGỌC SƠN Nam 02/09/1982 Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 172411358
34 MAI VĂN LONG Nam 01/08/1994 Xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038094016039
35 ĐÀO KHẮC THÁP Nam 11/10/1985 Xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038085020823
36 MAI NHƯ QUỲNH Nữ 20/09/1999 Xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038199014391
37 NGUYỄN THỊ HUỆ Nữ 06/10/1984 Xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 040184001458
38 THIỀU ĐÌNH ĐỨC Nam 05/10/1967 Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173359163
39 LÊ THỊ HẰNG Nữ 29/05/1984 Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172545016
40 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 24/08/1999 Xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 038199014953
41 NGUYỄN NGỌC THẮNG Nam 27/11/2001 Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038201014962
42 HOÀNG THỊ HUỆ Nữ 10/10/1989 Xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 173151889
43 NGUYỄN VĂN LONG Nam 20/10/1969 Phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038069000387
44 NGUYỄN THỊ THI Nữ 24/10/1994 Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038194006505
45 NGUYỄN THỊ HÀ Nữ 18/07/2000 Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038300017738
46 LÊ VĂN ĐÔNG Nam 10/08/1985 Xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 172681700
47 NGUYỄN THỊ HÒA Nữ 10/02/1995 Xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 038195008665
48 LÊ THỊ THỦY Nữ 18/11/1997 Xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 174603946
49 TRINH PHƯƠNG THẢO Nữ 27/07/1996 Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038196008346
50 LÊ THỊ THÚY OANH Nữ 16/09/1996 Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174528382
51 HÀ HUY MẠNH Nam 28/11/1986 Phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172893787
52 LÊ DUY LONG Nam 10/04/1984 Xã Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038084019373
53 VŨ TRƯỜNG ĐỒNG Nam 04/02/1996 Xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038096004753
54 LÊ VĂN HÙNG Nam 26/06/2002 Phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038202000769
55 PHẠM THÙY TRANG Nữ 22/01/1995 Xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 174906666
56 NGUYỄN THỊ LAN Nữ 24/10/2000 Xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038300015056
57 NGUYỄN THỊ LAN Nữ 14/07/1995 Xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174688972
58 TRỊNH THỊ XUÂN Nữ 10/12/1993 Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 038193012663
59 NGUYỄN QUỐC TIẾN Nam 12/03/1965 Xã Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038065005547
60 LÊ THỊ NGỌC QUỲNH Nữ 20/09/1996 Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038196006740
61 LƯỜNG THỊ THẢO Nữ 22/07/1997 Xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 174664392
62 TRƯƠNG LỆ THƯƠNG Nữ 20/09/1996 Xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 174971996
63 LÊ ĐÌNH ĐẠI Nam 24/09/2002 Xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038202011671
64 TRỊNH THỊ LIÊN Nữ 20/11/1967 Xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 171690819
65 DƯƠNG THỊ LINH Nữ 13/07/2002 Xã Triêu Dương, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038302017311
66 LÊ THỊ THƠM Nữ 22/01/2002 Xã Triêu Dương, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038302018342
67 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 13/02/2002 Xã Triêu Dương, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038302020669
68 NGUYỄN HUYỀN TRANG Nữ 30/12/1995 Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174510437
69 NGUYỄN NGỌC NAM Nam 10/12/1988 Xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038088001831
70 NGUYỄN VĂN THIỆN Nam 10/02/1991 Xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 173232475
71 BÙI VĂN HOÀNG Nam 12/03/1994 Xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 038094016765
72 LÊ BÁ CƯỜNG Nam 06/03/1992 Xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa B6096819
73 HOÀNG THỊ THÙY TRANG Nữ 29/03/2002 Xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038302017013
74 VI THỊ DUNG Nữ 20/10/1990 Xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 038190002712
75 NGUYỄN THỊ HÀ Nữ 06/12/1996 Xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174747419
76 TRẦN THỊ BỀN Nữ 27/05/1993 Phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173766262
77 NGUYỄN THỊ BÍCH Nữ 17/01/2002 Xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038302017480
78 TRẦN THỊ THU Nữ 01/09/1990 Xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038190008160
79 LÊ THỊ VÂN Nữ 09/11/1994 Phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038194006566
80 TRỊNH ĐÌNH ĐẠT Nam 09/06/1994 Xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 173966667
81 NGUYỄN XUÂN MINH Nam 02/04/2001 Xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038201003993
82 HOÀNG THỊ THU HƯƠNG Nữ 27/09/1999 Phường Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 123373398
83 TRẦN THẾ BA Nam 02/10/1994 Phường Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 174651093
84 NGUYỄN ĐĂNG VƯƠNG Nam 04/04/1999 Xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038099011044
85 QUÁCH VĂN TRƯỜNG Nam 22/02/1989 Xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038089017163
86 PHÙNG THỊ HUỆ Nữ 15/02/1993 Xã Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038193010539
87 LÊ THỊ NGỌC ANH Nữ 10/11/2001 Phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038301022161
88 TRẦN NHƯ THỊNH Nam 04/12/1994 Xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 174899291
89 NGUYỄN ĐÌNH THÁP Nam 19/12/1999 Xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 174848362
90 HÀN VĂN HƯNG Nam 05/10/1995 Xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 173966454
91 FANG GUI PING Nữ 16/06/1977 Trung Quốc EA3520741
92 ZHANG QING XI Nam 05/11/1968 Xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa EHI764209
93 PHẠM MINH ĐỨC Nam 29/08/1969 Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 171480371
94 TRỊNH XUÂN MINH Nam 17/11/1998 Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 037098003070
95 VŨ THÀNH THẮNG Nam 14/02/1995 Xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174561745
96 LÊ THỊ HƯỜNG Nữ 26/05/1987 Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038187007725
97 LÊ THỊ HUỆ Nữ 24/09/2002 Xã Triêu Dương, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038302018662
98 LÊ THỊ HƯƠNG Nữ 26/08/2002 Xã Triêu Dương, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038302017310
99 LÊ VĂN CÔNG Nam 19/05/1990 Xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038090021548
100 NGUYỄN BÁ TÙNG Nam 10/07/1979 Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 038079008193
101 HÀ VĂN HÒA Nam 20/07/1991 Xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038091006775
102 LÊ VĂN SƠN Nam 04/07/1997 Xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 174662390
103 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 02/12/1988 Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 040188000688
104 NGUYỄN THỊ GIANG Nữ 05/12/1990 Xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173575754
105 PHÙNG SỸ HẢI Nam 01/06/1995 Xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 174652019
106 LÊ THỊ KIM HẰNG Nữ 13/08/1980 Xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 171684801
107 LÊ THỊ PHƯƠNG Nữ 01/01/1982 Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172064271
108 BÙI CÔNG MINH Nam 23/07/1998 Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038098007546
109 NGÔ THỊ HẢI YẾN Nữ 25/07/1995 Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038195008540
110 LÊ HỮU TỚI Nam 12/04/1960 Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 170585313
111 KHƯƠNG CÔNG TUẤN Nam 03/12/1997 Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174524514
112 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Nữ 19/12/1989 Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa C9094619
113 PHẠM THỊ HẢI YẾN Nữ 10/07/1985 Phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa .038185004811
114 NGUYỄN TUẤN ANH Nam 06/10/1999 Xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038099010957
115 NGUYỄN THỊ THỦY Nữ 15/04/1978 Xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 171691402
116 BÙI SỸ NAM Nam 15/02/1990 Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 173468256
117 BÙI VĂN HÙNG Nam 05/05/1985 Xã Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 172189329
118 NGUYỄN ĐỨC KIÊN Nam 01/12/1991 Phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173367206
119 LÊ NHƯ LINH Nữ 07/11/1998 Xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038198003173
120 NGUYỄN VĂN TIẾN Nam 18/08/2002 Xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038202022470
121 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Nam 26/12/1982 Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 173848324
122 MAI THỊ HIỀN Nữ 18/08/1992 Xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa C2992091
123 LÊ XUÂN HẢI Nam 15/04/2002 Xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038202019295
124 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 20/05/1993 Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038193014313
125 NGUYỄN THỊ THỦY Nữ 25/01/1990 Xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174036866
126 TRỊNH QUỐC KHÁNH Nam 03/09/1997 Xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038097008111
127 LÊ THANH HẢI Nam 15/06/1984 Xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038084018129
128 NGUYỄN THỊ HÀ Nữ 05/09/1991 Xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173542257
129 NGUYỄN VĂN GIANG Nam 06/03/1991 Xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 173621911
130 NGUYỄN VIẾT XUÂN Nam 10/02/1990 Xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173282794
131 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Nữ 23/05/1995 Xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174708305
132 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH Nam 10/10/1994 Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 174704106
133 HOÀNG THỊ HƯƠNG Nữ 02/01/1999 Xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038300007944
134 VI VĂN TRƯỜNG Nam 22/08/1990 Xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 173325762
135 ĐỒNG THỊ MÙI Nữ 16/01/1990 Xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 172688322
136 NGUYỄN XUÂN TRỌNG Nam 06/02/1990 Xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038090022862
137 MAI THỊ UYÊN Nữ 15/08/1995 Xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa C4679081
138 LÊ TRANG NHUNG Nữ 22/09/1994 Xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 174153314
139 NGUYỄN THỊ DUYÊN Nữ 24/03/1994 Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 174667225
140 NGÔ SỸ PHÚC Nam 09/08/2000 Xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038200020924
141 LƯỜNG KHẮC BỘ Nam 07/06/1998 Xã Trường Minh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 174919786
142 PHẠM THỊ THANH TÂM Nữ 15/05/1992 Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 173179504
143 LÊ THANH HUYỀN Nữ 04/10/1986 Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038186004875
144 TRẦN VĂN NGỌC Nam 11/10/1982 Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172226061
145 MAI TUẤN VŨ Nam 06/05/1997 Xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 174853848
146 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 20/05/1996 Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa C6828295
147 NGUYỄN HỮU THỌ Nam 02/08/1988 Phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173029448
148 LÊ THỊ LÊ Nữ 02/04/1987 Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 172966573
149 BÙI QUANG ĐÔNG Nam 23/07/2002 Xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038202004490
150 VŨ VĂN TÌNH Nam 18/10/1996 Xã Yên Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 174676933
151 NGUYỄN HỮU BÌNH Nam 20/10/1992 Xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038092001585
152 ĐỖ THỊ TÂM Nữ 31/03/2001 Phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174527396
153 LÊ VĂN TÙNG Nam 12/03/2001 Xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038201011253
154 NGUYỄN MINH NGỌC Nam 08/10/1970 Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038070000957
155 HỒ THÀNH LONG Nam 06/02/2000 Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038200005568
156 LƯU ĐỨC TRÌNH Nam 19/02/1982 Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172064157
157 NGUYỄN VĂN TÂN Nam 15/08/1990 Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 038090021323
158 LÊ HUY MINH Nam 19/04/2002 Xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038202005579
159 LÊ VĂN CƯỜNG Nam 19/07/1979 Xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 172378028
160 TRỊNH THỊ THU Nữ 18/08/1996 Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174500438
161 VŨ TIẾN HÙNG Nam 04/07/1991 Xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 038091020980
162 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 08/12/2001 Xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 038201011026
163 NGUYỄN HỮU NAM Nam 15/01/1998 Xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038098004280
164 BÙI VĂN ĐỨC Nam 03/07/1994 Xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038094016819
165 TRẦN VĂN HÙNG Nam 29/03/1991 Xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038091020433
166 TRẦN THỊ THÚY AN Nữ 18/11/1995 Xã Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 241510361
167 MAI THỊ KIÊN Nữ 26/10/1966 Xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 172174563
168 MAI VĂN VŨ Nam 01/09/2000 Xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038200011188
169 LÊ ĐÌNH BẮC Nam 14/09/1982 Xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038082002226
170 LÊ DUNG Nữ 14/01/1999 Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038199010898
171 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG Nữ 05/07/1981 Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 172456227
172 ĐÀO THỊ SEN Nữ 16/02/1991 Xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174000244
173 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 09/12/1998 Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 174919998
174 NGUYỄN NHẬT ANH Nam 22/08/2002 Xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038202022571
175 TRẦN THỊ TRÀ MY Nữ 10/08/1995 Xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174734998
176 LƯƠNG VĂN THÀNH Nam 15/11/1998 Xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038098004023
177 LÊ DUY VINH Nam 09/05/1982 Xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038082013704
178 LÊ THỊ TRANG Nữ 06/04/1993 Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038193011128
179 LÊ PHÚ THỦY Nam 16/10/1991 Xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173548978
180 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Nam 06/12/1997 Xã Hoằng Đại, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174500867
181 PHẠM VĂN GIÁP Nam 14/01/1984 Xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038084017652
182 NGUYỄN XUÂN HÙNG Nam 16/08/1989 Xã Hoằng Anh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038089013513
183 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG Nam 25/04/2005 Xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038205001690
184 TRẦN VĂN DŨNG Nam 15/09/1982 Xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 172374119
185 CAO VĂN BÌNH Nam 07/06/1992 Phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173727261
186 TRỊNH THỊ HƯỜNG Nữ 10/10/1958 Phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173348916
187 LÊ XUÂN BÌNH Nam 20/10/1976 Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 038076004961
188 NGUYỄN THỊ THANH Nữ 20/07/1988 Xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 173321827
189 BÙI THỊ HIỀN Nữ 15/01/1993 Xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174012121
190 LÊ HUY ĐÔNG Nam 06/09/1992 Xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038092013713
191 MAI THỊ HƯƠNG Nữ 18/06/1971 Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172154212
192 LƯU VĂN THUYẾT Nam 19/09/1970 Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038070003200
193 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN Nam 30/12/1992 Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038092003056
194 NGUYỄN THỊ BÌNH Nữ 01/01/1980 Xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 174879342
195 PHẠM TUẤN BÌNH Nam 09/10/1992 Xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 174219809
196 VŨ THỊ LINH Nữ 02/11/1993 Xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 174219240
197 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 15/10/1988 Xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 173322968
198 HOÀNG ĐÌNH TÙNG Nam 10/04/1985 Xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172272346
199 HỒ THỊ CHÂU Nữ 02/05/1990 Xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 173243751
200 PHẠM ĐẠT THÀNH Nam 03/02/2000 Xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038200001326
201 NGÂN VĂN THỦY Nam 11/11/1981 Xã Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 172475490
202 DOÃN THÀNH TRUNG Nam 08/10/2001 Xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038201023613
203 LÊ TRẦN CHIẾN Nam 05/10/1998 Xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038098011277
204 LÊ MỸ QUỲNH Nữ 19/08/1992 Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038192000010
205 LÊ THỊ THẮM Nữ 10/07/1992 Xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 173174076
206 LƯƠNG CÔNG KHƯƠNG Nam 22/07/1996 Xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174792041
207 PHẠM THỊ LỆ CHI Nữ 02/03/2002 Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038302006631
208 HÀ QUỐC ĐẠI Nam 04/02/2001 Xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038201015308
209 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC Nam 20/03/1996 Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174515731
210 PHẠM THỊ THANH Nữ 02/06/1989 Xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 173120419
211 MAI ĐỨC TUÂN Nam 20/08/1980 Xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 171698623
212 NGUYỄN THỊ NỤ Nữ 12/05/1995 Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038195001165
213 TRẦN HIẾU NGÂN Nữ 14/08/2001 Xã Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038301002536
214 LÊ HÙNG CƯỜNG Nam 10/02/1974 Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038074000806
215 MAI NGỌC TUẤN Nam 15/11/1997 Xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038097004365
216 LƯƠNG THÀNH ĐẠT Nam 23/05/1990 Xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038090012446
217 NGUYỄN LÊ DŨNG Nam 02/10/1979 Xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 171674476
218 LÊ NGỌC HẠNH Nam 22/07/1994 Xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 173764760
219 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 02/02/1988 Xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 172974234
220 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 24/02/2002 Xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 038302003668
221 NGUYỄN VĂN PHI Nam 04/11/2000 Xã Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038200017232
222 LÒ VĂN CHỎNG Nam 17/02/1985 Xã Thanh Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 038085017140
223 BÙI XUÂN TÍNH Nam 23/03/1976 Xã Lương Nội, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 171571953
224 NGUYỄN THỊ DUNG Nữ 11/10/1997 Xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 174839976
225 LƯU PHƯƠNG ANH Nữ 26/10/1997 Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038197004573
226 PHẠM ĐÌNH THẠCH Nam 21/08/1975 Xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038075000531
227 TRƯƠNG VĂN SỸ Nam 25/05/1987 Xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 172735693
228 NGUYỄN VĂN MẠNH Nam 20/10/1996 Xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 174603532
229 VŨ THỊ HẢI HIỀN Nữ 30/04/1980 Phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 172041756
230 HÀ THỊ HỒNG Nữ 19/09/1987 Xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038187008108
231 LÊ BẬT ĐỨC Nam 24/04/1994 Xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038094013986
232 LÊ THỊ OANH Nữ 07/01/2002 Xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038302020316
233 TRỊNH THỊ THỦY Nữ 26/02/1990 Thị trấn Bến Sung, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 173331070
234 TRẦN THỊ OANH Nữ 02/06/1989 Thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038189017190
235 LÊ THỊ HOA Nữ 11/08/1991 Xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 038191000854
236 LÊ VĂN SỸ Nam 23/08/1989 Xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 038089012275
237 LÊ NGỌC HUÂN Nam 01/01/1978 Xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172057890
238 LÊ VĂN LIỀN Nam 07/09/1987 Xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 038087020576
239 VƯƠNG HUY HIỆU Nam 13/04/1986 Xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 172858344
240 NGUYỄN THỊ DUNG Nữ 28/11/1984 Xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038184010571
241 LÊ VĂN HÙNG Nam 06/10/1983 Xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 172236892
242 LÊ VĂN MẠNH Nam 18/11/1988 Xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 172968610
243 NGÔ VĂN TÁM Nam 03/10/1978 Xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 172093682
244 TRỊNH VĂN LONG Nam 28/06/1990 Xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038090016663
245 LÊ BÁ NGHĨA Nam 02/03/1996 Xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038096012156
246 ĐÀO THỊ PHƯỢNG Nữ 21/09/1991 Xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 173335045
247 TRẦN ĐÌNH TUẤN Nam 22/08/1981 Xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038081005844
248 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ 05/05/1995 Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038195003371
249 LÊ THỊ THỜI Nữ 10/06/1983 Xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 040183001245
250 HÀ THỊ THẮM Nữ 12/06/1990 Xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 173333982
251 ĐỖ VĂN TÀI Nam 04/04/1994 Xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174001969
252 HOÀNG NGỌC TIẾN Nam 10/04/1998 Xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 174627032
253 LÊ THANH LÂM Nam 12/08/1996 Xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038096000103
254 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ 16/06/1990 Xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173534489
255 LÊ THỊ THẢO Nữ 20/08/1995 Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 174761173
256 NGŨ QUANG HUY Nam 26/06/1990 Phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173352123
257 LÊ KHẮC DŨNG Nam 29/10/1994 Xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 038094006423
258 LÊ THỊ HÀ Nữ 13/09/1992 Xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 173636022
259 LÊ VĂN THỌ Nam 15/07/1976 Xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 171809881
260 NGUYỄN THỊ TỈNH Nữ 15/06/1993 Xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038193011068
261 CAO VĂN TIẾN Nam 28/03/1999 Xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 038099002177
262 NGUYỄN VĂN DŨNG Nam 05/07/1983 Xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 172130658
263 HOÀNG ĐÌNH LUÂN Nam 10/10/1994 Xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173794253
264 PHẠM VĂN PHÚC Nam 05/12/1984 Xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038084001579
265 CAO ĐÌNH SỬ Nam 02/09/1973 Xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038073006001
266 CAO NGỌC PHƯƠNG Nam 23/02/1987 Xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 038087013549
267 RIVERA RICHARD CORPUS Nam 04/09/1972 Philippin P0125769A
268 HOÀNG VĂN THÔNG Nam 02/03/2000 Xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038200003153
269 HÀ VĂN NAM Nam 19/11/1993 Xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038093005378
270 BÙI THỊ HIỂU Nữ 11/01/1972 Xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038172003568
271 TRỊNH MAI LOAN Nữ 09/01/1997 Xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 174604876
272 TRƯƠNG THỊ QUỲNH Nữ 06/12/2002 Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038302000274
273 NGUYỄN THỊ MAI Nữ 05/08/1983 Xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 038183015498
274 HÀ QUANG HẬU Nam 05/01/2000 Xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038200003756
275 ĐỖ NHƯ QUỲNH Nam 30/07/1994 Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 174802271
276 LÊ THỊ TRANG Nữ 06/08/1994 Xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173799049
277 TRỊNH TỨ TÂM Nam 05/05/1984 Phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038084015592
278 TRẦN MỘNG MẠNH Nam 11/10/1998 Xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038098002207
279 LÊ QUỲNH TRANG Nữ 25/07/1993 Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 173838845
280 TRẦN THỊ LƯƠNG Nữ 26/06/1988 Xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 173322198
281 TRỊNH THỊ PHƯƠNG Nữ 14/08/1996 Xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174532242
282 CAO NGỌC TÙNG Nam 30/06/1996 Xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 174768926
283 CAO NGỌC PHÚC Nam 21/07/1994 Xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 174102933
284 QUÁCH NGỌC QUANG Nam 08/03/1979 Xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 172487943
285 ĐỖ VĂN VIÊN Nam 10/03/1980 Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172740125
286 BÙI VĂN HIẾU Nam 29/06/1999 Xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038099005989
287 TRẦN KIM TUYẾN Nam 02/09/1983 Xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172076646
288 LÊ HỌC LONG Nam 17/04/1989 Xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173580276
289 PHẠM VĂN TIẾN Nam 01/04/1990 Xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038090006787
290 HOÀNG VĂN CÔNG Nam 02/10/2002 Xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038202014095
291 LÊ VĂN VIỆT Nam 13/09/1990 Xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038090005713
292 LÊ XUÂN QUÂN Nam 10/04/1986 Phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038086003836
293 LÊ THỊ QUỲNH Nữ 20/02/2002 Xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038020156632
294 NGUYỄN ĐÌNH TIẾU Nam 20/05/1938 Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 170934044
295 CAO NGUYÊN THỦY Nam 04/06/1982 Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038082004108
296 ĐẶNG THỊ HƯƠNG Nữ 04/11/1953 Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038153001313
297 PHẠM NGỌC TUYẾN Nam 10/07/1973 Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 172501775
298 PHẠM XUÂN TIỆP Nam 10/06/1993 Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 173961731
299 NGUYỄN VĂN THANH Nam 21/11/1985 Thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 172188579
300 PHẠM NGỌC LONG Nam 27/02/1996 Xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 174658946
301 LÊ NGỌC THƯỜNG Nam 28/12/1994 Phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174643670
302 TRẦN VĂN HÒA Nam 04/02/1983 Phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038083001779
303 ĐOÀN NGỌC THAO Nam 01/05/1991 Xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 038091007401
304 NGUYỄN DỤNG LÂM Nam 29/08/1998 Xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038098006503
305 NGUYỄN THỊ NHUẦN Nữ 16/06/1998 Xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174575951
306 NGUYỄN VĂN THIÊM Nam 28/08/1982 Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172023826
307 PHẠM THỊ SINH Nữ 01/08/1993 Xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 173962353
308 LÊ VĂN LỢI Nam 04/04/1995 Xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174550334
309 LÊ THỊ HỒNG NHUNG Nữ 21/04/1992 Xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038192009025
310 ĐỖ THỊ HỒNG Nữ 22/03/1986 Xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173043793
311 VƯƠNG XUÂN THẮNG Nam 10/09/1985 Xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 040085001131
312 LÊ NGỌC HOẠT Nam 21/05/1996 Xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 174666427
313 LÊ PHƯƠNG LINH Nữ 20/11/1993 Xã Phúc Do, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 173963172
314 LÊ THỊ HƯƠNG Nữ 04/11/1994 Xã Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038194001636
315 NGUYỄN THANH HOA Nữ 15/10/1984 Xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 026184006452
316 LÊ VIẾT THẮNG Nam 17/08/1987 Xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038087016571
317 PHAN VĂN HỘI Nam 12/02/1990 Xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173799172
318 LÊ DOÃN LIÊU Nam 20/06/1979 Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 171714662
319 NGHIÊM DUY CHÍNH Nam 24/10/1984 Xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038084004219
320 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam 01/12/1986 Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038086002306
321 DƯƠNG THỊ LINH Nữ 13/04/1994 Phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174703531
322 LÊ ĐỨC ANH Nam 14/05/1998 Xã Tế Tân, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038098001754
323 LÊ ĐÌNH HÀ Nam 09/10/1983 Xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038083006756
324 NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam 24/04/1985 Xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038085007795
325 HOÀNG XUÂN MINH Nam 30/06/1994 Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173369697
326 TRẦN VĂN TUYẾN Nam 18/08/1989 Xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038089016189
327 NGÔ THỊ THU THẢO Nữ 31/05/1996 Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174187104
328 VÕ NGỌC QUỲNH Nữ 30/05/1997 Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038197002294
329 HOÀNG ĐÌNH TÚ Nam 18/05/1997 Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 174603274
330 BÙI KHẮC HƯỚNG Nam 14/08/1996 Xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 175025802
331 NGUYỄN VĂN HUY Nam 22/02/1999 Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038099012006
332 BÙI MINH TUẤN Nam 08/03/1998 Xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038098004446
333 LÊ MINH PHƯƠNG Nam 10/10/2002 Xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 038202015766
334 LÊ THỊ TÌNH Nữ 20/05/1998 Xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038198008295
335 ĐOÀN THỊ SEN Nữ 01/10/1996 Xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038196005067
336 LÊ VĂN HỌC Nam 10/10/1992 Xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038092006940
337 NGUYỄN DIỆU LINH Nữ 23/06/1994 Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 173968694
338 NGUYỄN MẠNH LINH Nam 27/10/1987 Xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172769439
339 NGUYỄN BÁ TUẤN Nam 27/05/1991 Xã Hải An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173665025
340 VŨ VĂN DÂN Nam 18/10/1996 Xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038096008798
341 TRƯƠNG THỊ MAI Nữ 12/05/1993 Xã Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 173917553
342 MAI ĐÌNH CẢNH Nam 01/07/1991 Xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038091005731
343 LÊ VĂN DŨNG Nam 10/03/1993 Phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173760400
344 LỤC THỊ THIÊN Nữ 16/09/1993 Xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038193007111
345 LÊ ĐẶNG HẠNH Nữ 24/07/1993 Xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038193001358
346 HOÀNG SỸ TRỌNG Nam 21/05/1992 Xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 173174093
347 ĐỖ THÙY NHUNG Nữ 02/01/2002 Xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038302016918
348 VŨ THỊ HÀ Nữ 02/11/1994 Xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 036194003307
349 TRỊNH THỊ THỦY Nữ 23/06/1984 Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038184012516
350 LÊ XUÂN TÌNH Nam 26/02/1976 Xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038076005664
351 NGUYỄN THỊ LỊCH Nữ 11/10/1970 Xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 024170000237
352 LÊ ĐÌNH BẮC Nam 08/10/1989 Xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa C7785156
353 PHẠM VĂN THÀNH Nam 28/06/1993 Xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 173312333
354 TRẦN VĂN ANH Nam 28/12/1988 Xã Công Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038088009725
355 PHẠM MINH KIÊN Nam 30/04/1989 Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038089017162
356 NGÔ XUÂN CƯƠNG Nam 24/01/1986 Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038086004200
357 TRỊNH VĂN THANH Nam 15/06/1998 Xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 175013606
358 CAO THỊ THÀNH Nữ 02/08/1981 Xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 038181012431
359 LA ĐÌNH THẮNG Nam 09/10/1993 Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174734337
360 TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG Nữ 18/04/1980 Xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 038180000586
361 HÀ VĂN THU Nam 01/02/1992 Xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038092001296
362 NGUYỄN VĂN KIÊN Nam 16/08/1996 Xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038096006702
363 NGUYỄN VĂN ANH Nam 18/09/1992 Xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 038092001678
364 LÊ VĂN PHƯƠNG Nam 15/08/1991 Xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038091015518
365 PHẠM THỊ VÂN Nữ 21/08/1992 Xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 173633677
366 THIỀU ĐÌNH ĐỦ Nam 29/08/1990 Xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038090004848
367 BÙI THỊ HUỆ Nữ 20/11/1997 Xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174596398
368 LƯỜNG TIẾN ĐỨC Nam 02/02/2000 Xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038200014577
369 TỐNG DUY THÔNG Nam 07/05/1987 Xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 038087016307
370 LÊ XUÂN THẮNG Nam 03/10/1996 Xã Định Hưng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 038096001866
371 NGUYỄN VĂN THỰC Nam 09/03/1994 Xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 174801834
372 LÊ THANH HUYỀN Nữ 06/12/1989 Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173570374
373 LÊ VĂN CƯỜNG Nam 20/04/1989 Xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038089001998
374 LÊ THỊ HOA Nữ 13/08/1997 Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174501758
375 PHẠM THỊ MAI Nữ 29/01/1996 Xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 174681221
376 TRỊNH QUỐC HỘI Nam 03/01/1977 Xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 171822567
377 HÀ VĂN CAO Nam 17/05/1992 Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 173468787
378 HOÀNG VĂN MẠNH Nam 26/12/1987 Phường Trường Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172038157
379 BÙI VĂN VIỆN Nam 10/01/1996 Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 174819811
380 ĐỖ ĐÔN TỪ Nam 24/03/1968 Xã Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172762751
381 LÊ BÁ QUANG Nam 12/08/1997 Xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 174812964
382 DƯƠNG NGỌC THÀNH Nam 20/12/1994 Xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173801027
383 DƯƠNG VĂN TUẤN Nam 08/09/1996 Xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174592515
384 NGUYỄN LINH CHI Nữ 30/09/2001 Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa C3660462
385 LÒ THỊ HẠNH Nữ 04/10/1973 Xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038173011396
386 PHẠM THỊ PHÚ Nữ 27/09/1990 Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173440842
387 LÊ KIM ĐIỆP Nam 05/06/1995 Xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa B9826440
388 LƯƠNG XUÂN TRUNG Nam 30/05/1997 Xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038097003947
389 THIỀU ĐÌNH THÀNH Nam 23/10/2000 Xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa C9275751
390 PHÙNG ĐÌNH HẢI Nam 15/06/1993 Xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 173765256
391 NGUYỄN DUY BÌNH Nam 07/12/1980 Xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038080007628
392 LÊ ĐÌNH CƯƠNG Nam 26/03/1986 Xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 038086014650
393 TRỊNH TUẤN LINH Nam 03/06/1993 Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa C2782850
394 LÊ TRỌNG ĐẠT Nam 06/02/2000 Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 0382000134464
395 HOÀNG HỮU ĐỨC Nam 05/12/2001 Xã Hà Châu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 038201005144
396 LƯƠNG TRỌNG NGHĨA Nam 05/06/1990 Phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173352991
397 ĐỖ THỊ NINH Nữ 07/11/1990 Xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173389661
398 CHU VĂN CHINH Nam 06/03/1990 Xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173578680
399 LÊ THỊ DUNG Nữ 07/04/1991 Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038191009765
400 LƯƠNG VĂN DUỒN Nam 05/06/1997 Xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 038097004719
401 TRỊNH VĂN TẤM Nam 14/09/1995 Xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 174958012
402 HOÀNG VĂN TUẤN Nam 07/07/1983 Xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172265122
403 LÊ THỊ TUYẾT Nữ 09/09/1993 Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 231003054
404 NGUYỄN XUÂN DŨNG Nam 24/08/1998 Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 175015130
405 NGUYỄN THIỆN THÀNH Nam 25/02/1986 Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 038086012341
406 VIÊN ĐÌNH GIANG Nam 03/11/1998 Phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038098011866
407 LÊ THÙY LINH Nữ 05/09/1993 Thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 173917624
408 HÀ CÔNG DŨNG Nam 27/10/2001 Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 038201023428
409 HOÀNG NGỌC CHUNG Nam 15/10/1989 Xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038089005147
410 VŨ XUÂN ĐÌNH Nam 10/09/1994 Xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 174645083
411 ĐẶNG MINH THÙY Nam 15/03/1982 Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038082006689
412 TRỊNH THỊ QUỲNH Nữ 02/10/1991 Xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 038191007982
413 LÊ THỊ NGỌC Nữ 03/05/1998 Xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174575140
414 LÊ TUẤN MINH Nam 28/06/1993 Xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 038093012998
415 ĐỖ ĐỨC THẮNG Nam 20/09/1997 Xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 174627565
416 HOÀNG MINH CHIẾN Nam 15/10/1978 Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 172097615
417 TRƯƠNG MINH HAI Nam 02/09/1992 Xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 173305633
418 ĐINH VĂN HÒA Nam 15/10/1999 Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038099011014
419 LÊ MINH CÔNG Nam 27/02/1990 Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038090022527
420 PHẠM THỊ HỒNG Nữ 16/12/1979 Xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 172422553
421 LÊ THỊ HẰNG Nữ 16/08/1989 Xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 173045007
422 HOÀNG THỊ HIỀN Nữ 10/02/1977 Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038177010291
423 NGUYỄN VĂN DŨNG Nam 09/11/1991 Xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038091006773
424 HỒ PHƯƠNG THẢO Nữ 30/09/1996 Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174319928
425 LÊ CÔNG VINH Nam 28/01/1992 Xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 173757864
426 ĐỖ NHẬT DƯƠNG Nam 06/01/1994 Xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 038094008541
427 MAI THỊ NGUYỆT Nữ 13/04/1993 Xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038193014161
428 TRẦN VĂN PHONG Nam 16/08/2000 Phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038200018870
429 TRƯƠNG TRỌNG DUY Nam 19/05/1994 Phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038094000420
430 NGUYỄN THỊ HOÀI THU Nữ 27/03/1995 Thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038195009188
431 BÙI KHẮC QUÁN Nam 28/09/1993 Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038093012801
432 LÊ THỊ THIỆN TÂM Nữ 19/06/1996 Xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174691576
433 TRẦN THỊ PHƯƠNG Nữ 20/08/1997 Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 174729604
434 CHU THỊ THẮM Nữ 06/05/1984 Xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 172322174
435 PHẠM ĐĂNG CƯỜNG Nam 08/04/1993 Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038093009124
436 NGUYỄN VIẾT MẠNH Nam 04/07/2000 Xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 038200020456
437 ĐẶNG THỊ HƯƠNG Nữ 10/07/1998 Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 175010764
438 LÊ THỊ HƯƠNG Nữ 19/05/1992 Xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173576121
439 VŨ THANH HÙNG Nam 09/09/2001 Xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038201010248
440 BÙI THÚY CHINH Nữ 21/06/1985 Xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 038185018159
441 NGUYỄN VĂN TÀI Nam 07/01/1986 Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038086012141
442 LÊ THÙY TRANG Nữ 26/08/1998 Xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 038198005824
443 LƯƠNG HỒNG THẮNG Nam 15/07/1980 Xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 172797638
444 NGUYỄN THỊ LIÊN Nữ 20/08/1993 Xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 174078382
445 LÊ VĂN TÂN Nam 20/12/1991 Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173591827
446 PHẠM VĂN HÙNG Nam 25/08/1993 Xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173668494
447 PHẠM VĂN HÙNG Nam 09/01/1995 Xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 038095006657
448 PHẠM THÁI KHUYÊN Nam 07/07/1987 Xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 173487305
449 TRỊNH XUÂN HÙNG Nam 14/10/1990 Xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 173213450
450 HÀ THỊ HẰNG Nữ 07/09/1994 Xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174780857
451 MÃ VĂN THUẬN Nam 15/01/1983 Xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038083018543
452 NGUYỄN XUÂN TÙNG Nam 16/08/1995 Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 174967749
453 NGUYỄN XUÂN HOÀNG Nam 25/01/1991 Xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 038091021063
454 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 07/08/2002 Xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038302011059
455 NGUYỄN THỊ CHUNG Nữ 12/05/1988 Xã Phúc Do, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038188011862
456 HÀ THỊ NGỌC Nữ 10/05/1987 Thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038187020197
457 PHẠM VĂN NHỊ Nam 15/04/1977 Xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038077001132
458 TRẦN THỊ HƯỜNG Nữ 08/11/1976 Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038176003109
459 BÙI VĂN MẠNH Nam 13/01/1994 Xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174583429
460 TRẦN THỊ HÀ TRANG Nữ 16/07/1998 Phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 175023693
461 NGUYỄN NGỌC SƠN Nam 13/09/1989 Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038089019457
462 MAI BÁ SƠN Nam 01/02/1996 Xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174797084
463 LÊ VINH TIỆP Nam 05/07/1989 Xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 172946797
464 BÙI VĂN BẮC Nam 06/12/1993 Xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 038093000256
465 VI VĂN BỐN Nam 06/07/1992 Xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038092019884
466 QUÁCH VĂN TRUNG Nam 02/03/1987 Xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 038087000934
467 TRẦN TRỌNG CHUNG Nam 05/02/1994 Xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 285685093
468 NGUYỄN THỊ GIANG Nữ 16/05/1998 Xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 113723574
469 HYUNG JUN BYUN Nam 05/05/1960 Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa M08622122
470 ZHANG TANGHONG Nam 06/12/1974 Trung Quốc E16947429
471 LI MINLI Nữ 09/11/1967 Trung Quốc E79002130
472 HÀ THỊ HẠNH Nữ 03/02/1995 Xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174278491
473 NGÂN THỊ LIÊN Nữ 20/01/1989 Xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038189007922
474 BÙI VĂN ĐẠI Nam 24/10/1992 Xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038092011211
475 BÙI VĂN SỸ Nam 15/03/1977 Xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 172803416
476 HOÀNG KHẮC THẮNG Nam 12/06/1999 Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa C7170384
477 LÊ HỮU TRUNG Nam 15/02/1994 Xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038094016276
478 LÊ QUANG ĐIỆP Nam 25/02/1984 Xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 038084008337
479 PHẠM THỊ CHI Nữ 24/11/1995 Xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174779415
480 ĐỖ TỚI NGHĨA Nam 28/11/1994 Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 174851138
481 TRƯƠNG THANH HÀ Nữ 19/06/1980 Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038180008512
482 LÊ VIẾT THÌN Nam 19/05/1989 Xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038089004807
483 VŨ HỮU THÁI Nam 10/12/1980 Xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 172637674
484 NGUYỄN VĂN HỌC Nam 17/12/1994 Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174053252
485 LÊ THỊ HỒNG Nữ 29/04/1996 Xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 174659559
486 NGUYỄN XUÂN BẮC Nam 28/09/1993 Xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa C0795383
487 PHẠM LÊ DUYÊN Nữ 15/05/1998 Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174523223
488 BÙI GIANG THANH Nam 21/07/1990 Xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 173054627
489 PHẠM ANH DUY Nam 15/06/1993 Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038093001996
490 HOÀNG NGỌC VƯỢNG Nam 13/08/1997 Xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 174621678
491 NGUYỄN CÔNG TÚ Nam 10/08/1985 Xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038085016939
492 PHẨM VĂN TUẤN Nam 25/08/1997 Xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa C1279647
493 HOÀNG SỸ THƯỞNG Nam 10/08/1994 Xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038094016749
494 TRẦN MAI GIÁP Nam 04/11/1984 Xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038084009606
495 LÊ THỊ THU Nữ 08/12/1996 Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 174817348
496 BÙI THỊ QUYÊN Nữ 01/01/1995 Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174292678
497 MAI THẾ SÁNG Nam 03/07/1968 Xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 172398091
498 NGUYỄN VĂN VIỆT Nam 29/03/2000 Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038200013735
499 TRƯƠNG THỊ HIỀN Nữ 18/07/1983 Xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 172506461
500 LÊ THỊ HIỀN Nữ 25/10/1994 Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038194002006
501 LÂM THỊ NGA Nữ 05/11/1986 Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038186020644
502 QUÁCH VĂN THỐNG Nam 23/07/1987 Xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 172807902
503 NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 01/09/2000 Xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038200017997
504 NGUYỄN VĂN SƠN Nam 10/11/1997 Xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 174771049
505 CAO VĂN THÔNG Nam 15/05/1980 Xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 172391019
506 TRẦN HỢP TUẤN Nam 22/12/1969 Xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038069006671
507 LÊ THỊ MINH Nữ 27/07/1996 Xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174738045
508 LÊ KHẢ KỲ Nam 12/11/2001 Xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038201017705
509 ĐÀM THANH KIÊN Nam 20/10/1991 Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038091010168
510 MAI THỊ HÀ Nữ 17/09/1995 Xã Nga Thành, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174587559
511 LƯU ĐỨC HẠNH Nam 04/10/1978 Xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 171847717
512 NGUYỄN MẠNH HÙNG Nam 15/02/1997 Xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 038097004419
513 NGUYỄN THỊ HÀ Nữ 15/05/1987 Xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 172874123
514 LÊ THỊ HÀ Nữ 05/07/1994 Xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174734103
515 QUÁCH MINH QUYỀN Nam 04/10/1977 Xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 172509063
516 PHẠM VĂN HẢI Nam 05/10/1994 Xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174581463
517 LÊ XUÂN THANH Nam 09/11/1991 Xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038091002948
518 ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG Nữ 08/04/1982 Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038182013785
519 CHU THỊ NGÂN Nữ 30/12/2001 Xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038301022748
520 PHẠM THỊ BÔNG Nữ 15/09/1991 Xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038191001749
521 VŨ THỊ HOA Nữ 14/01/1970 Phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038170001670
522 TRẦN THANH HẢI Nam 09/03/1995 Xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038095014025
523 BÙI ĐỨC LONG Nam 29/12/1981 Phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038081012297
524 NGUYỄN QUANG TUẤN Nam 03/05/1996 Xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038096007846
525 HÀ HỮU QUANG Nam 07/03/2001 Xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038201007571
526 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO Nữ 21/06/1990 Xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 019190000290
527 HÀ THỊ THÚY Nữ 20/06/1991 Xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038191012143
528 LÊ THỊ NGA Nữ 12/09/1972 Xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038173006124
529 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Nữ 07/02/1997 Xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038197002844
530 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 01/05/1980 Xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 172814339
531 NGUYỄN MẠU HIẾU Nam 07/07/1998 Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 175010055
532 HOÀNG THỊ KIM ANH Nữ 30/04/1972 Xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 171495684
533 LÊ VĂN TUẤN Nam 02/01/1992 Xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038092001600
534 LÊ VIỆT CƯỜNG Nam 15/10/1972 Phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 171493028
535 TRƯƠNG BÁ PHONG Nam 27/02/1995 Xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038095006363
536 CHU HỮU LƯỢNG Nam 27/07/1987 Phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038087003705
537 LÊ VĂN HOÀNG Nam 12/01/1983 Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 012423352
538 TRỊNH THỊ THÚY Nữ 15/06/1997 Xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 174678444
539 NGÔ THỊ HẰNG Nữ 15/02/1997 Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 174606776
540 LÊ THỊ THƯƠNG Nữ 30/01/1992 Xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 174141797
541 LÊ VĂN CƯỜNG Nam 15/08/1983 Xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038083014785
542 BÙI THỊ THOA Nữ 23/06/1983 Xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038183007633
543 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 25/03/2001 Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038201011774
544 NGUYỄN VĂN THANH Nam 11/07/1974 Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038074004513
545 NGUYỄN VĂN LINH Nam 22/06/1999 Xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038099010774
546 LÊ ĐÌNH ANH Nam 15/08/1993 Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 174149745
547 LÊ THỊ LINH Nữ 09/09/1998 Xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 174913880
548 NINH THỊ VÂN ANH Nam 06/06/1997 Xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038197000993
549 PHẠM VĂN NGỌC Nam 10/12/1994 Xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 174216117
550 TRƯƠNG VĂN ĐẠT Nam 20/01/1996 Xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038096010421
551 LÊ THẾ ANH Nam 23/10/2000 Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038200013429
552 LÊ THỊ HỒNG HẠNH Nữ 18/08/1996 Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038196003287
553 NGUYỄN THỊ KIM YẾN Nữ 01/02/2000 Phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038300002326
554 VŨ VĂN TRÀ Nam 03/09/1992 Xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 173179471
555 LÊ THỊ THU TRANG Nữ 11/12/1990 Xã Yên Lạc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 173388485
556 HỒ THỊ QUỲNH Nữ 11/05/2002 Xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038302019123
557 TRƯƠNG NGỌC LINH Nữ 25/08/1987 Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 040187000798
558 NGUYỄN THỊ THÙY Nữ 23/10/1992 Xã Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173753522
559 NGUYỄN VĂN THANH Nam 06/06/1982 Xã Hà Vân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 038082017597
560 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 26/03/1990 Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038190013960
561 NGÔ VĂN CHÍNH Nam 16/08/1982 Xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172257654
562 ĐẬU THỊ THU HIỀN Nữ 20/05/2000 Xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038300005672
563 TRẦN VĂN NHÂN Nam 04/06/1983 Xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 173044332
564 MAI VĂN NGỌC Nam 06/01/1992 Xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 038092015176
565 PHẠM VĂN HẢI Nam 23/06/1982 Xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038082013186
566 THIỀU QUANG LUYỆN Nam 08/08/1957 Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 170037455
567 LÊ THỊ HẢI Nữ 24/04/1984 Xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038184009815
568 LÊ VĂN MINH Nam 27/04/1998 Xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038098000707
569 HÀ THỊ SOAN Nữ 12/02/1984 Xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 038184005454
570 LÊ XUÂN TAM Nam 02/10/1977 Xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 171657869
571 ĐẶNG THỊ LIÊN Nữ 07/01/2000 Xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038300019730
572 PHAN VĂN DUY Nam 16/03/1992 Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038092004536
573 NGUYỄN VĂN TRUNG Nam 29/09/1981 Xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 038081001381
574 TRẦN MẠNH CHIẾN Nam 09/06/2002 Xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038202010006
575 LÊ THỊ CÚC Nữ 10/04/1964 Xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 170535741
576 PHẠM VĂN NGỌC Nam 04/09/1993 Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038093006650
577 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG Nữ 27/11/1992 Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa C7364233
578 LÊ PHÚ TUẤN Nam 16/03/2000 Xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038200000511
579 HỒ THỊ KHANH Nữ 15/05/1985 Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172825010
580 TRẦN VĂN ĐỊNH Nam 20/05/1987 Xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 173152522
581 PHẠM ANH CHIẾN Nam 10/10/1995 Xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 174501171
582 NGÔ ĐÌNH CƯỜNG Nam 18/02/1988 Xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 172912343
583 LÊ HỒNG QUÂN Nam 30/03/1993 Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038093013670
584 NGUYỄN VĂN THIỆU Nam 04/05/1991 Xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173592291
585 NGUYỄN THỊ THẢO Nữ 01/01/1989 Xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038189016643
586 HÀ VĂN NGÂN Nam 20/05/1997 Xã Văn Nho, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 175070424
587 TÔ THỊ HƯƠNG Nữ 16/09/1985 Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 038185020705
588 LÊ HỮU HƯNG Nam 03/05/1994 Xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 174782124
589 NGUYỄN SỸ ĐẠT Nam 27/02/1995 Xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 038095008492
590 TRÌNH THỊ TRANG Nữ 05/07/1989 Xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173567377
591 NGUYỄN MINH TÙNG Nam 01/06/1990 Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 173283887
592 LÊ CHÍ THAO Nam 24/04/1980 Xã Thọ Điền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038080003202
593 LÊ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 21/04/1996 Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 174816712
594 NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam 14/10/1971 Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 038071006744
595 NGUYỄN VĂN VŨ Nam 10/10/1994 Xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038094010418
596 NGUYỄN VĂN MẠNH Nam 17/01/1992 Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038092003868
597 TRỊNH XUÂN THƯƠNG Nam 28/12/1998 Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 038098010028
598 NGUYỄN VĂN THANH Nam 15/02/1985 Xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 038085008432
599 NGUYỄN XUÂN HÙNG Nam 14/04/1973 Thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 173502431
600 TRẦN VĂN HẢI Nam 02/05/1950 Xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 038050004752
601 NGUYỄN CÔNG VĂN Nam 19/02/1987 Xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 172869572

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp