DANH MỤC

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Sáng 9/12, tại TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Tham dự Hội nghị có: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng (Bộ Tư pháp) Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Lê Thị Thu Hiền.
Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cùng đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự (THADS) các tỉnh thuộc Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ.
Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị (Trưởng Khu vực thi đua) Hoàng Kỳ cho biết, năm 2022, với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo các đơn vị trong Khu vực thi đua Khối các cơ quan tư pháp Bắc Trung Bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong Khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại Hội nghị.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” do Bộ Tư pháp phát động, các sở tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự trong khu vực đã triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả thiết thực.
Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm, các Sở Tư pháp đã thẩm định và tham gia góp ý 1.103 lượt dự thảo, văn bản QPPL, các văn bản trung ương và hàng trăm văn bản khác của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện theo yêu cầu. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, rà soát văn bản nhằm phát hiện các văn bản ban hành trái thẩm quyền, nội dung trái pháp luật và không phù hợp thực tế để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý…
Thông qua Hội nghị, sẽ có những đánh giá về những kết quả đã đạt được trong năm 2022, xác định những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong năm 2023 và thời gian tới. Trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, yêu nước, góp phần thực hiện xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đáp ứng những yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị (Trưởng Khu vực thi đua) Hoàng Kỳ phát biểu khai mạc Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, KT-XH của Quảng Trị đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Những thành quả đạt được của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của Ngành tư pháp trong việc tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ của ngành, chú trọng đến các chương trình công tác trọng tâm hàng năm, nhất là các mặt công tác như: Thẩm định các dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND; rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật…
Ngành tư pháp đã tích cực tham gia các hoạt động chung của địa phương, các vấn đề phát sinh, đột xuất với tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, thông qua việc phát động và duy trì thường xuyên phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực để ngành tư pháp luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, động viên từ Bộ Tư pháp và các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh thời gian tới.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngành tư pháp trong thời gian qua đối với sự phát triển KT-XH của địa phương.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các cơ quan tư pháp Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ trong năm 2022.
Các đơn vị thuộc Khu vực Bắc Trung bộ đã bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua khối Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự để xác định trách nhiệm và giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân, công chức, viên chức thực hiện. Qua đó, thúc đẩy hiệu quả hoạt động công vụ, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị, các đơn vị trong khu vực tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua của Khu vực năm 2023, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các đơn vị trong Khu vực quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung.
Cụ thể, một là, tiếp tục nâng cao nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong động viên, tạo khí thế làm việc hiệu quả, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện phong trào theo hướng gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đảm bảo khen thưởng khách quan, đúng người, đúng việc, đúng thành tích và kịp thời, ưu tiên người làm trực tiếp. Lãnh đạo đơn vị, Đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá công chức.
Ba là, chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác tư pháp để làm nòng cốt… Đồng thời, phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam lựa chọn nhân tố tiêu biểu để giới thiệu cho Chương trình Gương sáng pháp luật được tôn vinh vào dịp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tháng 11 hàng năm.
Bốn là, Sở Tư pháp và các cơ quan Thi hành án dân sự trong khu vực cần tiếp tục kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng sáng kiến và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở đơn vị để tham mưu kịp thời cho thủ trưởng đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị trong Khu vực để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động công tác thi đua khen thưởng của Khu vực, gắn với tăng cường công tác kiểm tra chéo giữa các đơn vị thành viên để đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng ở các đơn vị.
Năm là, ngay sau hội nghị này, từng đơn vị trong Khu vực thi đua cần kịp thời quán triệt, phát động phong trào thi đua ở đơn vị mình sao cho phong trào thi đua thực sự bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn của từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch công tác năm 2023 của từng đơn vị, địa phương và Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ, ngành Tư pháp.
Tại hội nghị, Khu vực Thi đua khối các cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ đã thông báo kết quả kiểm tra chéo công tác thi đua khen thưởng; dự kiến kết quả chấm điểm xếp hạng các đơn vị trong khu vực; bầu chọn khen thưởng năm 2022 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Theo: moj.gov.vn

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp