DANH MỤC

Khu vực Thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải Miền trung – Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Phát động, ký kết giao ước thi đua

Khu vực Thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải Miền trung – Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Phát động, ký kết giao ước thi đua

Ngày 8/3, tại Đà Nẵng, Khu vực Thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải Miền trung – Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Phát động, ký kết giao ước thi đua. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa, trưởng Khu vực Thi đua các tỉnh Duyên Hải Miền trung Tây Nguyên Lê Hữu Viên cho biết, Khu vực Thi đua đã xây dựng Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua năm 2017 với nhiều mục đích, yêu cầu khác nhau.
Cụ thể, phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017”, được chú ý nhất, nhằm tạo động lực thúc đẩy các đơn vị trong Khu vực thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác.
Đối với phong trào này, Hội nghị yêu cầu, tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (VBQPPL). Chú trọng phổ biển các VBVPPL liên quan trực tiếp đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp và đẩy mạnh công tác thông tin về các hoạt động của Bộ, Ngành, địa phương trong khu vực. Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2016-2024 gắn với việc thi hành Luật hộ tịch; mở rộng việc áp dụng phần mềm đăng ký hộ tịch gắn với cấp số định danh cá nhân khi thực hiện đăng ký khai sinh…
Cũng ở phong trào này, Hội nghị đưa ra thông tin, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao (trên 70% về việc; 30% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; giảm án chuyển kỳ sau ít nhất 8% đến 10% số việc và 6% đến 8% số tiền có điều kiện thi hành).
Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” tiếp tục quán triệt triển khai, gắn với nhiệm vụ chính trị cả Ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung này yêu cầu, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thuộc Khu vực thi đua ưu tiên lựa chọn tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật….Đặc biệt, mỗi Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu phải lựa chọn ít nhất 2 điểm cấp xã trên địa bàn để có kế hoạch ưu tiên tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong phong trào thi đua
Phong trào thi đua “Cán bộ tư pháo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạp đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, cấp ủy, tổ chức đản và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, thực chất. Tư tưởng chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
Với những kế hoạch đưa ra, ngay tại Hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận, đưa ra các biện chứng nhằm đóng góp ý kiến xây dựng phong trào có tính thiết thực, đạt hiệu quả như mong muốn.
Nói về việc chỉ tiêu giảm hồ sơ trễ hẹn trong cấp phiếu lý lịch tư pháp, ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở tư pháp Bình Định, Bộ đưa ra chỉ tiêu 100% thì không bao giờ thực hiện được. “Cấp phiếu lý lịch tư pháp còn phụ thuộc vào Công an và Trung tâm lý lịch quốc gia nữa. 2 đơn vị này bị chậm thì kéo theo công tác địa phương cũng chậm theo. Và thực tế đã và đang diễn ra tình trạng này”, ông Toàn nói. Trong khi đó, Sở Tư pháp các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng đưa ý kiến, nên chăng cần có phương thức tổ chức thi đua tinh gọn, thiết thực hơn.

Phát biểu chỉ đạo, thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, chưa bao giờ, công tác Tư pháp và Thi hành án dân sự lại nhận được sự quan tâm rất lớn từ Đảng, Quốc hội, Chính phủ, HĐND và UBND các cấp. Thứ trưởng yêu cầu phong trào thi đua đi phải đi vào thực chất, hiệu quả do đó việc xác định chủ đề rất quan trọng, làm sao cho ngắn gọn, dễ hành động.
Bên cạnh đó, thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc còn đề nghị công tác thi đua của khu vực tập trung 3 nội dung: thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn Ngành Tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn; thi đua gắn với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Bộ ngành và địa phương; triển khai công tác thi đua sát với công việc chuyên môn; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong quản lý và xử lý công việc…
Cùng trong chiều qua 8/3 Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã đến thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự và Sở Tư pháp TP Đà Nẵng.

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp