DANH MỤC

Kiểm tra hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-BVSTBCPN ngày 22/3/2019 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh về kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019; Đoàn Kiểm tra số 4 – Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh do đồng chí chí Hoàng Văn Truyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện Hà Trung.

Theo báo cáo của Ban vì sự tiến bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng công chức nên trình độ nữ cán bộ công chức KBNN Thanh hóa ngày càng được nâng lên. Tính đến nay KBNN Thanh Hóa có 30 cán bộ nữ có trình độ thạc sỹ (chiếm 12,99% số cán bộ nữ toàn hệ thống Kho bạc); 189 nữ có trình độ đại học (chiếm 81,9% số cán bộ nữ); 12 nữ có trình độ Trung cấp (chiêm 5,19% số cán bộ nữ). Cán bộ Công chức nữ luôn được bố trí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường của từng người. Trong tổng số 231 nữ có 34 nữ đang giữ cương vị lãnh đạo từ Kế toán trưởng KBNN huyện, thị xã, thành phố trở lên chiếm 34,69% số cán bộ lãnh đạo. Trong đó có 13 nữ là Trưởng, phó trưởng phòng, phó chánh văn phòng, 02 nữ là Giám đốc KBNN huyện, 02 Phó Giám đốc KBNN huyện.

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa luôn chú trọng trong công tác bố trí sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, công việc và kinh phí để cán bộ nữ là lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo các cấp được theo học các lớp chuyện môn nghiệp vụ, lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa phối hợp với với Ban nữ công KBNN Thanh Hóa xây dựng nội dung và tiêu chuẩn cụ thể về nữ công chức KBNN “giỏi việc nước, đảm việc nhà” theo chuẩn mực: Năng động, sáng tạo, đảm đang, nghĩa tình. Phát huy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành, hàng năm đều có 100% cán bộ nữ đăng ký thi đua và đã đạt kết quả từ 85% đến 97% nữ cán bộ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”. Ngoài ra, cán bộ nữ KBNN luôn đi đầu trong phong trào thi đua “Văn minh, văn hóa nghề Kho bạc”.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Hà Trung hàng năm luôn ban hành Chương trình công tác về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ, luôn tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời, đầy đủ những quy định về giới, chính sách pháp luật về bình đẳng giới và hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ ở các cấp đến các thành viên và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các xã, thị trấn thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ và lồng ghép vào trong các hội nghị triển khai các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Sau khi nghe báo cáo từ các địa phương, đơn vị các thành viên đoàn kiểm tra có ý kiến nhận xét những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hành chế và những giải pháp khác phụ trong công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ. Thay mặt Đoàn Kiểm tra đồng chí Hoàng Văn Truyền đã biểu dương những kết quả đạt được mà địa phương, đơn vị đã đạt được trong công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ thời gian qua, đồng thời đề nghị với Ban VSTBPN căn cứ vào đặc điểm, tỉnh hình của đơn vị, địa phương để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, nâng cao hiểu quả công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ tại đơn vị và địa phương bảo đảm công tác cán bộ nữ luôn được coi trọng. Đoàn Kiểm tra cũng đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của đơn vị, địa phương về công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ về tổng hợp báo cáo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp