DANH MỤC

Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
Ngày 03/12/2015 Sở Tư pháp – Tòa án nhân dân tỉnh – Công an tỉnh- Cục thi hành án dân sự tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp liên ngành số 2244/QCPHLN-STP-CA-TA-THA trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

Theo đó, các ngành Tòa án, Công an, Thi hành án, UBND các huyện, các xã trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/05/2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin LLTP, có trách nhiệm thường xuyên cung cấp thông tin LLTP cho Sở Tư pháp để cập nhật dữ liệu LLTP điện tử, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP quốc gia. Hàng quý các ngành, các huyện có trách nhiệm rà soát thông tin đã ban hành và đã gửi cho Sở Tư pháp nhằm bảo đảm thông tin được cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác.
Lê Nguyệt

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp