DANH MỤC

Lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Trên cơ sở báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp, Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo; bổ sung, đính chính số liệu còn thiếu hoặc có sai sót.

Ý kiến góp ý xin gửi bằng công văn hoặc văn bản điện tử qua hộp tranvanstp@gmail.com về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật) trước ngày 08/01/2019.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị.

– Công văn đề nghị góp ý

– Dự thảo báo cáo

– Phụ lục I

– Phụ lục II

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp