DANH MỤC

Lịch công tác từ 02/11 đến 08/11/2020

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

02/11/2020

8h: họp Quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh- GĐ Bùi Đình Sơn + phòng XDVB

Thứ ba

03/11/2020

Thứ tư

04/11/2020

7h: Hội nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh – GĐ Bùi Đình Sơn

Thứ năm

05/11/2020

 7h15:  Họp tổng kết Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020” – PGĐ Lê Ngọc Minh

8h: Tập huấn các lớp bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực ngành Nội vụ năm 2020 – VP

Thứ sáu

06/11/2020

13h30: Cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp nhắm hưởng ứng ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Phòng, đơn vị)

Thứ bảy

07/11/2020

Chủ nhật

08/11/2020

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp